Ubezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych

Szukasz pewnej i atrakcyjnej oferty ubezpieczenia maszyn i urządzeń finansowanych w ramach umowy pożyczki? Wspólnie ze sprawdzonymi partnerami - TU Concordia , PZU S.A. oraz STU Ergo Hestia S.A., przygotowaliśmy interesującą propozycję.

 • Uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń,
 • Korzystne stawki ubezpieczeniowe,
 • Szeroki zakres ochrony ubezpieczenia,
 • Zniesiona konsumpcja (redukcja) sumy ubezpieczenia – suma ubezpieczenia nie ulega w okresie ubezpieczenia pomniejszeniu o wypłacone odszkodowanie za szkody częściowe;
 • Gwarantowana suma ubezpieczenia - nie występuje niedoubezpieczenie w przypadku likwidacji szkód,
 • Kompleksowa i profesjonalna obsługa

Ubezpieczenie dla wszystkich grup maszyn i urządzeń posiada bardzo szeroki zakres ochrony i chroni od skutków takich zdarzeń jak:

 • pożaru; wybuchu; zderzenia się maszyny rolniczej (sprzętu) z osobami, zwierzętami lub przedmiotami;
 • uderzenia pioruna; huraganu; obsuwania się ziemi;
 • zalania; powodzi; gradu; lawiny; deszczu nawalnego; upadku statku powietrznego.
 • kradzieży maszyny rolniczej (sprzętu), rabunku;
 • kradzieży części maszyny rolniczej (sprzętu).

Ogólne Warunki Ubezpieczeń:

Wyciągi z ubezpieczeń:

Dokumenty i pliki do pobrania