Ubezpieczenie GAP Maszyna

Ubezpieczenie GAP to nowoczesny produkt, który pozwala zminimalizować stratę finansową, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży finansowanych maszyn i urządzeń jak również zapewnia dodatkową ochronę na wypadek przerwy w użytkowaniu maszyny i urządzenia, spowodowanej awarią ubezpieczonego mienia. Zapewnia wypłatę świadczenia w wysokości 20% wartości początkowej maszyny i urządzenia w przypadku zdarzeń objętych ubezpieczeniem oraz wypłatę dodatkowego świadczenia na wypadek uszkodzenia uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z maszyny lub urządzenia.

  • Skuteczna ochrona przez cały okres trwania umowy
  • Ochrona na wypadek awarii ubezpieczonego mienia (dodatkowe świadczenie w wysokości: 2 000 zł lub 3 000 zł
  • Atrakcyjna wysokość składki ubezpieczeniowej
  • Okres ubezpieczenia nawet do 5 lat
  • Wartość ubezpieczenia maszyn i urządzeń do 800 tys. zł