Ochrona Prawna

Nie musisz martwić się ewentualnymi komplikacjami przy dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowania. Koszty obsługi prawnej i koszty udziału w sprawach przed sądami pokryje Twoje ubezpieczenie.

Program realizowany z liderem rynku ubezpieczeń prawnych – Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Concordia Wielkopolska.

 • Pomoc w wielu trudnych sytuacjach związanych z posiadaniem pojazdu, np. wypadek, wykroczenie drogowe
 • Ubezpieczenie obejmuje ochronę prawną, m.in.: przy dochodzeniu odszkodowań,
  w sprawach karnych, w sprawach związanych z prawem jazdy i dowodem rejestracyjnym, w sprawach podatkowych.
 • Gwarancja zwrotu poniesionych kosztów przy dochodzeniu Twoich praw, np. przed sądem

Ochrona Prawna zapewnia posiadaczowi pojazdu pomoc w wielu trudnych sytuacjach oraz gwarantuje zwrot poniesionych kosztów przy dochodzeniu swoich praw,
w szczególności:

 • Wynagrodzenia adwokatów lub radców prawnych,
 • Koszty podróży ubezpieczonego do sądu zagranicznego na rozprawy,
 • Koszty tłumaczenia dokumentów potrzebnych do ochrony interesów prawnych ubezpieczonego za granicą,
 • Koszty postępowania sądu polubownego,
 • Koszty usług rzeczoznawców w zakresie wyceny ubezpieczonego pojazdu,
 • Koszty notarialne,
 • Koszty sądowe (łącznie z należnościami dla świadków i biegłych) oraz koszty postępowania egzekucyjnego,
 • Koszty poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania,
 • Opłaty i koszty postępowania administracyjnego oraz koszty egzekucji administracyjnej

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, należy skontaktować się

Formularz zgłoszenie szkody