Bezpieczna Rata i Bezpieczy Klient

Zapewnij sobie i swoim bliskim poczucie finansowego bezpieczeństwa. Zyskaj gwarancję spłaty rat leasingu lub pożyczki w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 • Połączenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczneiowej z korzyściami wynikajacymi z posiadanego ubezpieczenia zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny
 • Możliwość skorzystani az ubezpieczenia w dwóch wariantach (Podstawowym i Rozszerzonym)
  • Spłatę rat leasingowych na wyparek smierci ubezpieczonego
  • Zapewnienie świadczenia na wypadek pobytu w szpitalu
  • Świadczenie Assistance Rehabilitacja
  • Świadczenie Assistance Medyczny (tylko wariant Rozszerzony)
 • Gwarancja spłaty rat przypadajacych na okres hospitalizacji ubezpieczonego
 • Gwarancja spłaty rat do końca trwania umowy w przypadku śmierci
 • Wypłata świadczenia w przypadku poważnego zachorowania
 • Świadczenia Assistance Rehabilitacja
 • Świadczenie Assistance Medyczny umożliwiające konsultacje lekarzy specjalistów (tylko wariant Rozszerzony)
 • Ubezpieczeniem może zostac objęta każda osoba fizyczna, której wiek wraz z okresem, na jaki została zawarta umowa leasingu/ pożyczki, nie przekracza 65 lat

Więcej informacji uzyskasz u Twojego Doradcy Leasingowego.
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy o kontakt
z Infolinią: 022 529 17 27 w godz. 8:00 – 16:00
lub przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia roszczenia na nr fax. 022 529 01 11,
bądź na adres e-mail: bzwbk_claims@cardif.pl