Bezpieczna Rata

Zapewnij sobie i swoim bliskim poczucie finansowego bezpieczeństwa. Zyskaj gwarancję spłaty rat leasingu lub pożyczki w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

 • Połączenie szerokiego zakresu ochrony ubezpieczeniowej z korzyściami wynikającymi
  z posiadania ubezpieczenia dla Ciebie i Twojej rodziny.
 • Spłatę rat leasingowych lub rat pożyczki w przypadku:
  • Czasowej niezdolności do pracy,
  • Pobytu w szpitalu
  • Śmierci ubezpieczonego
 • możliwość objęcia ubezpieczeniem w jednej umowie nawet 3 osób
 • Gwarancja spłaty rat przypadających na okres hospitalizacji lub powrotu do zdrowia
  w przypadku pobytu w szpitalu lub czasowej niezdolności do pracy
 • Gwarancja spłaty rat do końca trwania umowy w przypadku śmierci
 • Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba fizyczna, której wiek,
  wraz z okresem na jaki została zawarta umowa leasingu/pożyczki, nie przekracza 65 lat.

Więcej informacji uzyskasz u Twojego Doradcy Leasingowego.
W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem prosimy o kontakt
z Infolinią: 022 529 17 27 w godz. 8:00 – 16:30
lub przesłanie wypełnionego druku zgłoszenia roszczenia na nr fax. 022 529 01 11,
bądź na adres e-mail: bzwbk_claims@cardif.pl