Finansowanie Jednostek Samorządu Terytorialnego

Profesjonalne wsparcie w finansowaniu inwestycji sektora publicznego: samorządów, szkół, szpitali
i przedsiębiorstw państwowych.

  • Elastyczność w ustalaniu warunków finansowych
  • Minimalne zaangażowanie środków własnych
  • Atrakcyjna oferta ubezpieczeniowa

Finansujemy zakup

  • Środków transportu miejskiego oraz pojazdów służb komunalnych (autobusy, samochody dostawcze, ciągniki, śmieciarki, odśnieżarki, zamiatarki)
  • Pojazdów
  • Maszyn i urządzeń
  • Aparatarury i sprzętu medycznego

Nasza oferta obejmuje

  • Pożyczkę
  • Leasing operacyjny
  • Leasing finansowy

Finansujemy inwestycje wspierane ze środków unijnych.

Bierzemy udział w przetargach.