Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Co to jest RODO?

RODO to powszechnie używany skrót Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, mającego zastosowanie od 25 maja 2018 r.

W jakim celu RODO jest wprowadzone?

Celem RODO jest ustanowienie jednolitych zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Czy muszę się kontaktować z Santander Leasing S.A. lub coś zrobić w związku z RODO?

Nie trzeba kontaktować się z Santander Leasing S.A. Wystarczy zapoznać się z załączoną Polityką przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty i pliki do pobrania