Zmiana w umowie

Zmiana preliminarza opłat leasingowych/harmonogramu spłaty rat pożyczki

Jeżeli z jakiegoś powodu nie odpowiada Ci wysokość lub/i terminy spłaty rat - możesz wystąpić z wnioskiem o zmianę preliminarza opłat leasingowych/harmonogramu spłaty rat pożyczki. Za zgodą Spółki Leasingowej Santander Bank Polska, w drodze aneksu do umowy, następuje zmiana warunków umowy.

Zmiana Korzystającego w umowie leasingu

Jeżeli posiadasz umowę leasingu operacyjnego możesz scedować na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z tej umowy.

W przypadku umów leasingu finansowego zmiana Korzystającego będzie wiązała się
z rozliczeniem dotychczasowej umowy i zawarciem nowej umowy - z podmiotem wskazanym przez Ciebie.

W obu przypadkach zmiana Korzystającego wymaga zgody Spółki Leasingowej
Santander.

Zmiana adresu albo formy prawnej

Jeżeli zmieniła się forma prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej albo dane teleadresowe, prosimy o niezwłoczne przesłanie do Biura Obsługi Klienta wniosku wraz
z zaktualizowanymi dokumentami rejestrowymi firmy.

Poddzierżawa przedmiotu leasingu

Przedmiot leasingu możesz poddzierżawić lub oddać do bezpłatnego używania osobie trzeciej. Niezbędna jest do tego zgoda Spółki Leasingowej Santander Bank Polska.

Zmiana formy płatności

Płatności możesz realizować w formie przelewu standardowego lub polecenia zapłaty. Zmiana formy płatności wymaga zgody Spółki Leasingowej Santander Bank Polska.

Zmiana związana z przedmiotem leasingu/przedmiotem finansowanym pożyczką

Jeśli chcesz uzyskać zgodę Spółek Leasingowych Santander Bank Polska na zmiany w przedmiocie leasingu/przedmiocie finansowanym pożyczką, znajdziesz tu przydatne informacje.