Zmiana preliminarza opłat leasingowych/harmonogramu spłaty rat pożyczki

Za zgodą Santander Leasing możesz dokonać zmiany harmonogramu spłaty opłat leasingowych lub rat pożyczki.

Zmiany mogą polegać na:

  • wydłużeniu okresu trwania umowy,
  • skróceniu okresu trwania umowy,
  • zmianie wysokości opłat,
  • zmianie domyślnego terminu spłaty rat.

W przypadku wniosków o wydłużanie okresu trwania umowy lub zmniejszenie wysokości opłat, Santander Leasing może poprosić o dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do oceny Twojej sytuacji finansowej.

Warunkiem wprowadzenia zmian może też być ponowna kalkulacja warunków finansowych umowy (np. konieczność zachowania minimalnego okresu umowy leasingu, zmiana wartości końcowej przedmiotu leasingu - z uwagi na przepisy podatkowe).

Po pozytywnej weryfikacji wniosku i podpisaniu aneksu przez obie strony następuje zmiana warunków umowy leasingu/ pożyczki. Jednocześnie naliczana jest opłata – zgodnie z obowiązującą w umowie Tabelą Opłat i Prowizji.

Jeżeli chcesz wprowadzić zmiany w umowie – wyślij do Biura Obsługi Klienta wniosek o zmianę preliminarza opłat.

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na:

  • adres e-mail bok@santanderleasing.pl lub
  • adres korespondencyjny Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Dokumenty i pliki do pobrania

 

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:30

  • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
  • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 6
  • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl