Zmiana Korzystającego w umowie leasingu

W umowie leasingu operacyjnego możesz scedować na inny podmiot prawa i obowiązki wynikające z umowy. Niezbędna jest do tego zgoda Spółki Leasingowej Santander Bank Polska.

Dodatkowym warunkiem dokonania cesji umowy leasingu operacyjnego może być zmiana warunków finansowych umowy (zachowanie minimalnego okresu umowy, ponowna kalkulacja wartości końcowej przedmiotu leasingu – z uwagi na przepisy podatkowe).

W przypadku umów leasingu finansowego zmiana Korzystającego (czyli strony umowy) będzie wiązała się z rozliczeniem dotychczasowej umowy i zawarciem nowej umowy - z podmiotem wskazanym przez Ciebie. Tutaj również niezbędne jest wyrażenie zgody przez Spółkę Leasingową Santander.

Jeżeli chcesz dokonać tego typu zmian w umowie prześlij do Biura Obsługi Klienta wniosek z danymi podmiotu, który ma przejąć umowę. Zmiana Korzystającego w umowie poprzedzona zostanie oceną kondycji ekonomicznej i wypłacalności nowego podmiotu na podstawie dokumentów, o których poinformujemy w odpowiedzi na otrzymany wniosek.

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na:

  • adres e-mail bok@santanderleasing.pl lub
  • adres korespondencyjny Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Dokumenty i pliki do pobrania

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:30

  • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
  • Telefon +48 61 850 35 25 wew. 6
  • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl