Zmiana formy płatności opłat

Dostosujemy formę płatności do Twoich preferencji. Możesz zlecić wykonanie przelewu standardowego lub z wykorzystaniem Polecenia Zapłaty.

Polecenie Zapłaty jest bardzo wygodną formą płatności, gwarantującą terminowe wpłaty i brak komplikacji wynikających z ewentualnych opóźnień. System automatycznie,
w dniu wymagalności należności wynikających z umowy leasingu/pożyczki, pobiera
z rachunku bankowego należną kwotę.

Jeżeli chcesz skorzystać z Polecenia Zapłaty – prześlij do Biura Obsługi Klienta oświadczenie wraz ze zgodą na uruchomienie usługi Polecenia Zapłaty .

Polecenie Zapłaty jest jedyną dopuszczalną formą płatności w przypadku pożyczki na samochód.

W celu zmiany formy płatności z polecenia przelewu na polecenie zapłaty prosimy o odesłanie następujących dokumentów:

  • oświadczenie o zmianie formy płatności (odrębne do każdej umowy leasingu/pożyczki);
  • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Wierzyciela);
  • oryginał zgody na obciążanie rachunku (egzemplarz dla Banku Dłużnika).

Uzupełniając „Zgodę na obciążenie rachunku” należy zwrócić uwagę, aby:

  • wskazany przez Państwa rachunek bankowy stanowił rachunek bieżący (firmowy, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą; polecenie pobrania nie jest realizowane z rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego osoby fizycznej tj. konta osobistego);
  • dokumenty zostały podpisane zgodnie z kartą wzorów podpisów złożoną w Banku prowadzącym Państwa rachunek bieżący.

Komplet dokumentów proszę odesłać do Biura Obsługi Klienta Spółek Leasingowych Santander Bank Polska na adres do korespondencji:

ul. Kolorowa 8
60-198 Poznań

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:30

  • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
  • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 6
  • Adres e-mail: bok@santanderleasing.pl