Zakończenie umowy

Na dwa miesiące przed upływem podstawowego okresu umowy leasingu otrzymasz informację o terminie zakończenia umowy leasingu. Informacja ta wraz z Formularzem zakończenie umowy leasingu oraz Kartą wymogów informacyjnych jest przesyłana pocztą.

Po uzupełnieniu Formularza zakończenie umowy leasingu oraz Karty wymogów informacyjnych, odeślij dokumenty najpóźniej do dnia zakończenia podstawowego okresu umowy leasingu.

Po dokonaniu zapłaty z tytułu wykupu własność przedmiotu leasingu przechodzi na Ciebie, a w przypadku samochodu dodatkowo – przekazujemy Ci kartę pojazdu. Następnie zwalniane są prawne zabezpieczenia wykonania umowy.

Za zgodą Santander Leasing, możesz dokonać wcześniejszego rozwiązania umowy.

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę przed upływem podstawowego okresu trwania, prześlij wniosek do Biura Obsługi Klienta, a my skontaktujemy się z Tobą.

Wypełniony wniosek wyślij do Biura Obsługi Klienta na:

  • adres e-mail ZAK@santanderleasing.pl lub
  • adres korespondencyjny Santander Leasing S.A. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Biuro Obsługi Klienta – czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:30

  • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
  • Telefon + 48 61 850 35 25 wew. 4
  • Adres e-mail ZAK@santanderleasing.pl