Szkoda majątkowa

Sprawdź, dopilnuj, zawiadom:

 • Niezwłocznie zawiadom organy dochodzeniowe, w sytuacji:
  • wypadku z ofiarami w ludziach,
  • podejrzenia popełnienia przestępstwa,
  • pożaru powodującego szkodę o znacznych rozmiarach.
 • W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia użyj wszelkich dostępnych środków
  w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.
 • Miejsce szkody pozostaw bez zmian do czasu oględzin przez likwidatora szkody.
 • Powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe

  Jeżeli korzystasz z programu ubezpieczeniowego Santander Leasing S.A. szkodę powinieneś zgłosić w ciągu 3 dni roboczych od daty wystąpienia szkody:

  Infolinia TU Allianz Polska S.A. – 0801 102 030 lub (022) 567 67 00

  Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 lub (022) 566 55 55

  Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 lub (058) 555 60 00

  Infolinia Concordia Polska TUW – (061) 858 48 08

  Infolinia TUiR Warta S.A. - 801 311 311 z komórki 601 311 311

  (numery infolinii czynne przez całą dobę)

  Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander Leasing S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia mienia.

 • Udziel likwidatorowi szkody pomocy w ustaleniu okoliczności powstania szkody.
 • Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym prześlij wypełniony Formularz zgłoszenia szkody do AON Polska Sp. z o.o. współpracującego z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.
 • Na podstawie przesłanego Formularza zgłoszenia szkody AON Polska Sp. z o.o. wystawi „dyspozycję do wypłaty odszkodowania”. Taki dokument należy dostarczyć do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
 • Powiadom Policję - z tel. stacjonarnego 997 lub z tel. komórkowego 112
 • Najpóźniej w ciągu 12 godzin od odkrycia faktu kradzieży powiadom Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Jeżeli korzystasz z programu ubezpieczeniowego Santander Leasing S.A. szkodę należy zgłosić odpowiednio:

  Infolinia TU Allianz Polska S.A. – 0801 102 030

  Infolinia PZU S.A. – 0801 102 102 lub (022) 566 55 55

  Infolinia Hestia Kontakt – 0801 107 107 lub (058) 555 60 00

  Infolinia Concordia Polska TUW – (061) 858 48 08

  Infolinia TUiR Warta S.A. - 801 311 311 z komórki 601 311 311

  (numery infolinii czynne przez całą dobę)

  Jeżeli nie korzystasz z oferty ubezpieczenia Santander Leasing S.A., zgłoś szkodę w terminie zgodnym z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarłeś umowę ubezpieczenia mienia.

 • Użyj wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia rozmiaru szkody.
 • Miejsce szkody pozostaw bez zmian do czasu oględzin przez Policję i likwidatora szkody.
 • Udziel Policji i likwidatorowi szkody pomocy w ustaleniu okoliczności powstania szkody.
 • Po zgłoszeniu szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym prześlij wypełniony Formularz zgłoszenia szkody do AON Polska Sp. z o.o. współpracującego z Santander Leasing S.A. w zakresie monitoringu likwidacji szkód.
 • Do Formularza zgłoszenia szkody należy dołączyć potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia kradzieży i wszczęciu dochodzenia przez Policję oraz potwierdzenie zgłoszenia szkody w Towarzystwie Ubezpieczeniowym.
 • Po otrzymaniu informacji o umorzeniu postępowania bezzwłocznie powiadom o tym fakcie AON Polska Sp. z o.o., wysyłając oryginał postanowienia na adres: AON Polska Sp. z o.o., ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań.

Wypełniony wniosek wyślij do AON Polska Sp. z o.o. na:

 • Adres e-mail szkody24@aon.pl lub
 • FAX 61 610 40 28 lub
 • Adres korespondencyjny AON Polska Sp. z o.o. ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań

Dokumenty i pliki do pobrania

W przypadku pytań z zakresu likwidacji szkody prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny z pracownikami AON Polska Sp. z o.o.

AON Polska Sp. z o.o. – biuro czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:30

 • Adres korespondencyjny ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań
 • Telefon 61 610 40 10 lub +48 61 850 35 25 wew 2
 • FAX 61 610 40 28
 • Adres e-mail szkody24@aon.pl