Szkoda GAP

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości związanych z procesem zgłoszenia roszczenia, można zasięgnąć informacji dzwoniąc pod numer telefonu (0 22) 526 29 90,
w dni powszednie, w godzinach 9:00-17:00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: clp.pl@partners.axa.