Reklamacje

Szanowni Państwo,
w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1348).

Realizując jej postanowienia wprowadziliśmy Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, które obowiązują od 11 października 2015 roku, przy czym mają zastosowanie również do umów zawartych z z Santander Leasing S.A (dawniej: Santander Leasing S.A.) lub BZ WBK Lease S.A. przed 11 października 2015 roku.

Dokumenty i pliki do pobrania

Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Santander Leasing S.A. rekomenduje aby składnie reklamacji dokonywane było:

 • poprzez formularz elektroniczny,
 • w siedzibie Santander Leasing S.A. (Poznań, ul. Kolorowa 8), gdzie należy składać reklamacje listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu);
 • na adres mailowy: reklamacje@santanderleasing.pl,
 • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta: 61 850 35 25
  „Opłata zgodna z taryfą operatora, Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:30”

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego

Dokumenty i pliki do pobrania

Przy zgłaszaniu reklamacji, prosimy o podanie następujących danych:

 • nazwa firmy,
 • adres siedziby,
 • NIP/ REGON,
 • dane kontaktowe : nr telefonu/ adres e-mail/adres korespondencyjny,
 • opis przedmiotu reklamacji
 • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji
 • preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (pisemna / mailowa)

Dokumenty i pliki do pobrania