Zapłata na rachunek wirtualny przez klienta do Santander Leasing S.A.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż rachunek bankowy znajdujący się na wystawionej fakturze przez Santander Leasing S.A. jest dedykowanym dla Państwa indywidualnym rachunkiem bankowym tzw. rachunkiem wirtualnym.

W przypadku weryfikacji Santander Leasing S.A. w Wykazie prowadzonym przez Szefa KAS (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka), powinniście Państwo dokonać sprawdzenia naszej Spółki poprzez opcję “numer konta” w związku z rachunkiem wirtualnym wskazanym na fakturze.

W takim przypadku powinniście otrzymać Państwo informację zwrotną, iż “Wyszukiwany numer rachunku jest zgodny ze stosowanym wzorcem i pasuje do jednego z rachunków wyświetlonych na wykazie”. W dalszej części potwierdzenia, wskazana będzie następująca treść “Podmiot może posiadać inne rachunki bankowe, które są przyporządkowane do rachunków wyświetlonych w wykazie”.

Wyżej wskazane informacje zwrotne oznaczają, iż płatność dokonana na rzecz Spółki, na rachunek wirtualny wskazany na fakturze, jest w pełni bezpieczna podatkowo w rozumieniu znowelizowanych z dniem 1 stycznia 2020 r. przepisów prawa podatkowego. Nie wystąpi więc w takim przypadku konieczność zgłoszenia zapłaty na druku ZAW-NR.

Powyższa informacja jest w pełni zgodna z opublikowanymi przez Ministra Finansów objaśnieniami z dnia 20 grudnia 2019 roku, dostępnymi na rządowym portalu gov.pl pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-dnia-20-grudnia-2019-r-wykaz-podatnikow-vat.

Jak wskazał Minister Finansów w pkt 2.2. objaśnień “Wpłaty na rachunki wirtualne będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, z którym dany rachunek wirtualny jest powiązany. Jeżeli więc rachunek rozliczeniowy podatnika znajduje się w Wykazie, wówczas płatność dokonywana na rachunek wirtualny, powiązany z tym rachunkiem rozliczeniowym, będzie równoznaczna z wykonaniem przez płacącego obowiązku zapłaty na rachunek z Wykazu.”

Z poważaniem,
Zespół Santander Leasing S.A.