Obsługa klienta

eF@ktura

eF@ktura to nowoczesna wersja tradycyjnej faktury papierowej. Jest szybka, pewna
i pomaga chronić nasze naturalne środowisko. Poznaj jej zalety, a przekonasz się, że naprawdę warto z niej skorzystać.

Lista akceptowanych ubezpieczycieli

Jeśli nie skorzystałeś z naszej propozycji wznowienia ubezpieczenia i zamierzasz ubezpieczyć przedmiot leasingu lub pożyczki we własnym zakresie, w tym miejscu znajdziesz listę akceptowanych ubezpieczycieli.

Szkoda komunikacyjna

Jeśli przytrafiła Ci się kolizja, wypadek drogowy lub kradzież w pojeździe będącym przedmiotem leasingu lub finansowanym pożyczką, właśnie tutaj znajdziesz informacje pomocne w likwidacji szkody.

Szkoda majątkowa

Jeżeli doszło do uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży ubezpieczonych maszyn lub urządzeń, poniższe informacje pomogą w dopełnieniu niezbędnych formalności.

Utrata dokumentów lub tablic rejestracyjnych pojazdu

Jeżeli zgubiłeś lub skardziono Tobie dokumenty lub tablice rejestracyjne finansowanego pojazdu tutaj znajdziesz informacje, jak uzyskać od nas niezbędne wsapracie.

Zmiana w umowie

W trakcie trwania umowy, na skutek renegocjacji warunków umowy, możliwe jest wprowadzenie do treści umowy odpowiednich zmian. Znajdziesz tutaj opis typowych przypadków wraz ze wskazaniem procedur.

Szkoda GAP

Zminimalizuj stratę finansową, w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży finansowanych maszyn i urządzeń.