Finansowanie z CEB

Miło nam poinformować, że w listopadzie Bank Rozwoju Rady Europy (ang. Council of Europe Development Bank, CEB) po raz kolejny udzielił finansowania spółce Santander Leasing S.A. CEB specjalizuje się w udzielaniu pożyczek, których głównym celem jest stymulowanie rynku pracy poprzez zapewnienie łatwego dostępu do finansowania zewnętrznego. Pożyczki te finansują zakup środków trwałych, również w formie leasingu. Docelowo ich odbiorcami są spółki należące do sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), w tym m.in. firmy oferujące spersonalizowane produkty, a także niewielkie, rodzinne przedsiębiorstwa sukcesywnie budujące lokalną gospodarkę.