eF@ktura. Zmieniliśmy koperty na maile

Szanowni Państwo, mając na celu ochronę środowiska, podjęliśmy decyzję o zmianie podstawowej formy przekazywania dokumentów księgowych z papierowej na elektroniczną. Dzięki temu będą Państwo otrzymywali faktury oraz noty rozliczeniowe jeszcze szybciej na wskazany adres e-mail.

Korzyści dla Ciebie

 • Twoje dokumenty księgowe są zawsze dostarczane na czas
  ponieważ przekazywane są za pomocą poczty elektronicznej, a nie kolejowej.
  Korzystanie z eF@ktury to przede wszystkim pewność otrzymywania dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi w terminie. eF@ktura nie zaginie na poczcie, nie zostanie zgubiona przez pracownika, czy nie zniknie w stosie innych papierowych dokumentów. Bez opóźnień będzie mogła zostać zaksięgowana i rozliczona. Dzięki temu możesz uniknąć konieczności składania korekt deklaracji podatkowych czy opłacania odsetek od nieterminowych płatności.
 • To jest Twój wkład w ochronę środowiska
  Tysiące klientów, dziesiątki tysięcy dokumentów księgowych, setki tysięcy zadrukowanych kartek papieru, tony przesyłek transportowanych samochodami. Dla środowiska to ogromne obciążenie, dlatego przez korzystanie z elektronicznych form rozliczeń i księgowania, chcemy zmniejszyć zużycie papieru. Możesz ułatwić sobie życie, usprawnić działanie swojej firmy, a jednocześnie – pomóc środowisku naturalnemu.
 • W celu zapewnienia autentyczności pochodzenia naszych eF@ktur potwierdzamy, że nasze dokumenty są przekazywane tylko z poniższych adresów:
  • od 18.10.2016 r. do 07.09.2018 r.: bzwbkLeasing@portaldokumentow.pl
  • od 8.09.2018r.: santanderleasing@portaldokumentow.pl

Co to jest eF@ktura?

eF@ktura to dokumenty księgowe wystawiane przez Santander Leasing w związku z zawartymi umowami, w szczególności faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur, noty, noty korygujące, przekazywane w formie elektronicznej.

Kto może skorzystać z eF@ktury?

Z eF@ktury może skorzystać każdy Klient Santander Leasing, który wyrazi zgodę na otrzymywanie e-faktur oraz ma aktywny adres e-mail.

Jak zamówić eF@kturę?

W celu uruchomienia usługi eF@ktura wystarczy:

 • przesłać e-mail z informacją o tym, że chce się zmienić sposób dostarczania dokumentów księgowych, ze wskazaniem adresu e-mail, pełną nazwą, nr NIP oraz numerem jednej umowy łączącej Klienta ze Spółkami Leasingowymi Santander
 • wypełnić i przesłać skan formularza zgody na adres e-mail bok@santanderleasing.pl lub dostarczyć wypełniony formularza zgody na adres Santander Leasing, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań, z dopiskiem „eF@ktura”
 • przez złożenie oświadczenia w portalu eBOK24
 • przy podpisaniu nowej umowy leasingu/ pożyczki wskazując adres e-mail eF@ktura

Po otrzymaniu formularza i zweryfikowaniu zgodności danych Klienta wszystkie kolejne dokumenty księgowe będą przekazywane w formie elektronicznej.

Co, gdy eF@ktura zginie?

Jeżeli z jakiegoś powodu klient straci dostęp do dokumentów elektronicznych, w każdej chwili może zwrócić się do Biura obsługi klienta Santander Leasing pod numerem telefonu 61 850 35 25 wew. 6 bądź mailowo bok@santanderleasing.pl o jej ponowne udostępnienie.

Jak księgować eF@kturę?

Księgowanie dokumentu w wersji elektronicznej jest identyczne jak w przypadku dokumentu papierowego. Ma ona taką samą moc prawną jak dokument papierowy, a proces księgowania nie zmienia się.

Jaka data jest datą doręczenia e-faktury?

Za datę doręczenia dokumentu elektronicznego uznaje się datę wpłynięcia przesyłki elektronicznej na Państwa serwer poczty e-mail.

W jakiej formie wystawiane są faktury przenoszące własność przedmiotu leasingu?

Faktury przenoszące własność przedmiotu leasingu, stanowiące jednocześnie Umowę Sprzedaży, ze względu na konieczność okazania jej w Wydziałach Komunikacji są wyłączone z fakturowania elektronicznego.

Dokumenty i pliki do pobrania

Dokumenty i pliki do pobrania

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
Tel. - 061 850 35 25 wew. 6
e-mail - bok@santanderleasing.pl.