Reklamacje

Szanowni Państwo,
w dniu 11 października 2015 r. weszła w życie ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2270 t.j. ze zm.).

Realizując jej postanowienia wprowadziliśmy Zasady składania i rozpatrywania reklamacji, które mają zastosowanie również do umów zawartych z Santander F24 S.A (dawniej: BZ WBK F24 S.A.) przed 11 października 2015 roku.

Dokumenty i pliki do pobrania

Dla usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, Santander F24 S.A. rekomenduje aby składnie reklamacji dokonywane było:

 • w siedzibie Santander F24 S.A (Poznań, ul. Kolorowa 8), gdzie należy składać reklamacje listownie lub osobiście (ustnie, do protokołu),
 • na adres mailowy: reklamacje@santanderleasing.pl ,
 • poprzez infolinię Biura Obsługi Klienta: 61 850 35 00
  „Opłata zgodna z taryfą operatora, Infolinia czynna pon.-pt. godz. 8:00-16:30”

Zachęcamy do skorzystania z formularza reklamacyjnego.

Dokumenty i pliki do pobrania

Przy zgłaszaniu reklamacji, prosimy o podanie następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • dane kontaktowe : nr telefonu/ adres e-mail/adres korespondencyjny,
 • opis przedmiotu reklamacji,
 • oczekiwania co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji,
 • preferowaną formę odpowiedzi na reklamację (pisemna / mailowa).

Dokumenty i pliki do pobrania