Zmieniła się marka, ale nie dynamika wzrostu. Santander Leasing (wcześniej BZ WBK Leasing) znów z rekordowymi wynikami

Santander Leasing (wcześniej BZ WBK Leasing) kontynuuje długoterminowy trend wzrostowy – wyniki osiągnięte w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2018 roku są najwyższe w historii firmy. Spółka sfinansowała przedmioty o łącznej wartości 3,65 mld zł, czyli 18,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- Sytuacja w polskiej gospodarce jest w dalszym ciągu bardzo dobra, co bezpośrednio przekłada się na wyniki firm leasingowych – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej w Santander Leasing. – Dane GUS wskazują, że gospodarka rozwija się w tempie 5,1 proc., co oznacza, że wynik za drugi kwartał jest tylko minimalnie niższy od statystyk z początku roku. – dodaje ekspert.

Samochody kluczem do sukcesu

Zaskoczeniem nie jest fakt, że największy udział w wartości przedmiotów finansowanych leasingiem, wciąż mają pojazdy.

Dane SAMAR wskazują, że do końca września 2018 roku zarejestrowano w Polsce 403 488 samochodów osobowych, czyli blisko 13,5 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (+47 964 szt.).

- Koniunktura na rynku nie ustaje, a dynamika wzrostu jest imponująca pomimo tego, że już ubiegły rok był pod względem sprzedaży nowych aut bardzo dobry – wskazuje Jakub Poręcki, dyrektor sprzedaży vendorsko–dealerskiej w Santander Leasing. – Wśród czynników, które przyczyniają się do wzrostów, oprócz bogacenia się społeczeństwa, warto wskazać też zmianę norm emisji spalin oraz zapowiadane zmiany w opodatkowaniu samochodów osobowych, które mają obowiązywać od 2019 roku. Dla nabywców, którzy rozważali kupno pojazdu, te kwestie mogły mieć wpływ na przyspieszenie decyzji – dodaje Jakub Poręcki.

Santander Leasing w okresie od stycznia do września bieżącego roku sfinansował pojazdy o łącznej wartości blisko 2 mld złotych. To oznacza wzrost względem ubiegłego roku o 27,2 proc. Dynamika wzrostu jest zatem wyższa niż w przypadku całego rynku, który w tym segmencie urósł wg danych Związku Polskiego Leasingu o 19 proc.

W segmencie aut osobowych, wzrost Santander Leasing jest jeszcze wyższy (34,5 proc. w ujęciu rocznym). Do września spółka sfinansował samochody osobowe warte ponad miliard złotych.

- Cieszymy się, że nasz udział w segmencie finansowania pojazdów systematycznie wzrasta. To dla nas ważne, szczególnie w warunkach wzmożonej konkurencji, doskonałej sprzedaży nowych samochodów i znaczącego – sięgającego ponad 70% - udziału firm w tych zakupach – mówi Jakub Poręcki.

Maszyny i urządzenia wciąż na fali wznoszącej

Santander Leasing zanotował również wzrost w obszarze finansowania maszyn i urządzeń. Wartość wszystkich przedmiotów z tej kategorii, które spółka sfinansowała w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku wyniosła 1,62 mld złotych. To o 9,8 proc. więcej niż rok wcześniej.

- Dynamika wzrostu jest nieco niższa niż w poprzednich kwartałach. To efekt m.in. osłabienia koniunktury w obszarze budownictwa i rolnictwa oraz gorszych od przewidywanych nastrojów w małych i średnich przedsiębiorstwach. Mimo to, dane wciąż są bardzo satysfakcjonujące – tłumaczy Tomasz Sudaj z Santander Leasing.

A jak będzie się kształtował rynek w ostatnim kwartale 2018 roku? Prognozy Tomasza Sudaja są optymistyczne.

- Liczymy na dalsze wzrosty m.in. dzięki koniunkturze utrzymującej się na rynku motoryzacyjnym oraz kontynuacji inwestycji w sektorze budowlanym. Wzrost rynku na koniec 2018 powinien wynieść w granicach 18-19 proc. r/r,  co oznacza kolejny rekordowy rok leasingu w Polsce, z wartością sfinansowanych aktywów przekraczającą 80 mld złotych. Należy jednak uważnie obserwować sytuację rynkową ze względu na delikatne pogorszenie się nastrojów przedsiębiorców w niektórych jego obszarach – mówi Tomasz Sudaj.