Wskaźniki gospodarcze napędzają rynek leasingu - dalsze wzrosty w BZ WBK Leasing

W drugim kwartale 2017 r. BZ WBK Leasing sfinansował ruchomości o łącznej wartości ponad 1,12 mld zł netto, co stanowi wzrost w stosunku do analogicznego okresu zeszłego roku o 13,8 proc. Należy podkreślić, że wzrosty w drugim kwartale zostały odnotowane w większości kategorii środków trwałych, co pozwala przewidywać kolejne bardzo dobre miesiące w tym roku.

W ostatnich trzech miesiącach 2017 roku branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości netto przekraczającej 16,8 mld złotych – to o 10,7 proc. więcej niż przed rokiem. Z tego wartość netto sfinansowanych pojazdów wyniosła ponad 11,6 mld zł, a dynamika r/r wyniosła blisko +9,5 proc. Na tle danych branżowych bardzo dobrze wypada BZ WBK Leasing, w drugim kwartale 2017 r. spółka sfinansowała środki trwałe o wartości netto ponad 1,1 mld PLN, a wzrost w finansowaniu maszyn i urządzeń wyniósł ponad +32 proc. r/r.

- Konsekwentnie zwiększamy wartość netto sfinansowanych aktywów. Jest to o tyle istotne, że poprzedni rok zakończyliśmy z piątym z rzędu, rekordowym i historycznym wynikiem – podkreśla Szymon Kamiński, prezes Zarządu BZ WBK Leasing. – Krajowa gospodarka rozpoczęła rok 2017 zaskakująco dobrymi wynikami, ze wzrostem PKB na poziomie 4,0% r/r już w I kw. Ważną rolę w tym zakresie odegrało odbicie w handlu zagranicznym, wspierane rosnącą aktywnością w strefie euro – dodaje.

Analizę osiągniętych wyników BZ WBK Leasing w drugim kwartale 2017 r. potwierdzają dane płynące z barometru Instytutu Rozwoju Gospodarczego (IRG) Szkoły Głównej Handlowej (SGH). W drugim kwartale 2017 r. wartość barometru wzrosła o 6,8 pkt., co jest efektem przede wszystkim wzrostów wartości wskaźnika koniunktury w budownictwie, przemyśle przetwórczym oraz wskaźnika kondycji gospodarstw domowych, w mniejszym zaś stopniu poprawa sytuacji w rolnictwie.

Pojazdy na stabilnym wzroście

Wyniki, jakie branża leasingowa odnotowała w drugim kwartale 2017 r. w segmencie pojazdów są dobrym prognostykiem na nadchodzące miesiące. W tym czasie rynek leasingu odnotował dobre wyniki w zakresie finansowania pojazdów osobowych przy ponad 11,6 mld zł wartości nowych kontraktów.

- BZ WBK Leasing odnotował największe wzrosty w segmencie pojazdów – w kategorii autobusów (ponad 180 proc.). Przypomnę, że w lipcu podpisaliśmy umowę na sfinansowanie 10 nowoczesnych 12-metrowych, elektrycznych autobusów miejskich Solaris Urbino 12 electric. Kolejne wzrosty odnotowaliśmy także w pojazdach ciężarowych (blisko 27 proc.) na co szczególnie miały wpływ pojazdy powyżej 3,5t (wzrost o 41 proc.). Nasza stosunkowo niska dynamika finansowania pojazdów osobowych na poziomie 3,5 proc. r/r wynika z ograniczonej dostępności pojazdów na rynku. Jednak prognozuję, że drugie półrocze będzie wyraźnie lepsze – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing. - Cały sektor leasingowy od lat odnotowuje bardzo dobre wyniki w zakresie finansowania pojazdów. Zgodnie z przewidywaniami ten segment środków trwałych będzie w dalszym ciągu dominującym na rynku leasingu w Polsce w kolejnych latach. Głównym powodem takiego trendu będzie utrzymujący się rosnący udział firm w zakupach nowych samochodów, a dane płynące z polskiej gospodarki są tylko potwierdzeniem tego. Od początku 2017 r. nastroje przedsiębiorców z sektora przemysłowego są coraz lepsze – dodaje.

Maszyny i urządzenia – lider wzrostów w drugim kwartale

BZ WBK Leasing od lat jest liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Z danych za drugi kwartał 2017 r. wynika, że sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości ponad 548 mln zł z dynamiką blisko 32 proc., czyli o 13 proc. powyżej rynku leasingu. Największe wzrosty w finansowaniu środków trwałych w MiU r/r ponad rynek odnotowano w maszynach poligraficznych (+81 proc.), maszynach do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu (blisko 60 proc.), maszynach rolniczych (ponad 42 proc.), sprzęcie medycznym (ponad 41 proc.), a także sprzęcie budowlanym (niemalże 24 proc.).

- Sektor budowlany i rolniczy nadal wstrzymują się, oczekując na mocne odbicie w inwestycjach. Należy jednak zaznaczyć szczególną rolę wskaźników gospodarki istotnych z perspektywy odnotowanych przez nas wyników. Jak podaje GUS tylko w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,5 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem, a produkcja budowlano-montażowa o 11,6 proc. W okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o prawie 6 proc. wyższa r/r, kiedy notowano wzrost o 4,4 proc. Natomiast w tym samym czasie produkcja budowlano-montażowa była o 7,6 proc. wyższa r/r kiedy to miejsce miał spadek o niemalże 12 proc. – podkreśla Tomasz Sudaj.

Jak wskazują analitycy Banku Zachodniego WBK w Polsce nadal utrzymuje się stabilny wzrost gospodarczy. W dalszym ciągu głównym czynnikiem wzrostu pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny, wspierany przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy oraz korzystne nastroje gospodarstw domowych.

- Nasza strategia zakłada główną aktywność na rynku ruchomości, w szczególności maszyn i pojazdów, które stanowią znaczący udział w całej wartości rynku leasingowego i gdzie jesteśmy liderem rynku. Szacujemy, że coraz większą rolę we wzroście aktywności sektora przemysłowego będzie odgrywał popyt na rynku krajowym, przy jednocześnie zwiększonym wzroście zamówień eksportowych – mówi Szymon Kamiński. - Na kolejne wzrosty na rynku leasingu w Polsce będzie miała wpływ prognozowana wyraźna poprawa inwestycji w kolejnych kwartałach, głównie ze względu na rosnące wykorzystanie środków z UE oraz poprawiające się nastroje przedsiębiorców. Przy założeniu, że powyższe elementy pozytywnie zadziałają na polską gospodarkę, branża leasingowa w Polsce będzie w stanie utrzymać prognozowany przeze mnie pod koniec stycznia wzrost rynku w całym 2017 r. na poziomie ok. 14 proc. – podsumowuje.