Startuje program finansowania inwestycji przedsiębiorczych kobiet

Polska znajduje się w czołówce krajów europejskich, w których rośnie przedsiębiorczość wśród kobiet. Udział firm, które prowadzone są przez kobiety pośród wszystkich polskich przedsiębiorstw wynosi 33,4 proc. (średnia unijna to 31 proc.). Sprzyja temu fakt, że w naszym kraju kobiety stanowią więcej niż 50% społeczeństwa, również ponad połowa osób w wieku produkcyjnym to płeć piękna. W odpowiedzi na potrzeby rynku BZ WBK Leasing przygotował program wsparcia finansowania inwestycji dla przedsiębiorczych kobiet.

Powyższe dane przedstawione za raportem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wskazują również, że wzrasta przedsiębiorczość wśród kobiet – a wynik Polski jest wyższy od przeciętnego dla całej Unii Europejskiej.

Obecnie w Polsce zarejestrowanych jest niemal 3 mln jednoosobowych działalności gospodarczych, a równolegle można zaobserwować dynamiczny rozwój usług i rozwiązań skierowanych do sektora small business i ofert wspierających działalność start-upów. Wyzwaniem często jednak okazuje się kapitał niezbędny do sfinansowania inwestycji związanych rozwojem lub z rozpoczęciem działalności. Odpowiedzią m.in. na takie potrzeby jest program finansowania uruchomiony przez BZ WBK Leasing, skierowany do przedsiębiorczych kobiet.

- Młode firmy częściej decydują się na leasing, ponieważ ta forma wymaga stosunkowo niewielu formalności i jest bardziej dostępna. Przygotowany przez BZ WBK Leasing program dla przedsiębiorczych kobiet ma przede wszystkim za zadanie ułatwić dostęp do finansowania inwestycji nowopowstałym lub funkcjonującym już na rynku firmommówi Magdalena Nowacka, menadżer ds. rozwoju produktów i biznesu w BZ WBK Leasing.

Informacje o skłonności inwestycyjnej kobiet znajdują potwierdzenie w danych BZ WBK Leasing, który przez 3 kwartały br. sfinansował inwestycje dla 2 100 kobiet. Porównując z analogicznym okresem poprzedniego roku, w którym liczba ta wyniosła nieco ponad 1 800, widać wyraźny wzrost – o blisko 300 firm zarządzanych przez kobiety, które zainwestowały w środki trwałe.

- Nie powinno już nas dziwić, że skłonność do podejmowania wyzwań w postaci prowadzenia biznesu przez kobiety w Polsce jest wysoka i nadal rośnie, a drogą do niezależności finansowej i zwiększania dochodów jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorstwa, których właścicielkami są kobiety, stanowią znaczący rynek dla usług finansowych zarówno w Polsce jak i na świecie podkreśla Magdalena Nowacka.Jestem przekonana, że przygotowany przez BZ WBK Leasing program wspierania inwestycji będzie miał wpływ na jeszcze większą skłonność kobiet to inwestowania we własną działalność. Finansowanie skierowane do kobiet to nowa idea zarówno dla nas, jak i dla polskiego rynku finansowego i wierzę, że stanie się istotnym krokiem na ścieżce rozwoju produktów finansowych skierowanych do tej grupy dodaje.

Z programu finansowania inwestycji przedsiębiorczych kobiet oferowanego przez BZ WBK Leasing może skorzystać każda kobieta, która zdecydowała się na sfinansowanie inwestycji zarówno w ramach nowej działalności, jak i już istniejącej. Przykładem inwestycji może być zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. pojazdów osobowych, dostawczych do 3,5 tony, samochodów ciężarowych i innych, a także maszyn i urządzeń niezbędnych do działalności firmy – np. niezbędne wyposażenie gabinetu stomatologicznego czy sprzętu geodezyjnego. W ramach programu finansowania skierowanego do przedsiębiorczych kobiet BZ WBK Leasing proponuje zastosowanie uproszczonej procedury oceny wniosków na sfinansowanie danego środka trwałego do wartości 300 tys. zł. Okres finansowania może wynieść do 72 miesięcy, a decyzja jest wydawana nawet w kilka minut. W procedurze uproszczonej nie ma potrzeby przedstawiania dokumentów finansowych firmy oraz zaświadczeń z ZUS i US, wystarczy oświadczenie o przychodach, a dodatkowo dla transakcji, w których kwota udzielonego finansowania nie przekracza 150 tys. podpisanie weksla nie jest konieczne. W ofercie znajdują się również produkty dla start-upów, czyli firm które dopiero rozpoczęły działalność. Co więcej, w procedurze standardowej klient ma możliwość dostosowania harmonogramu spłaty rat do sezonowego charakteru swojej działalności.

- Wychodzimy z bardzo prostego założenia: przed przedsiębiorcami już funkcjonującymi na rynku, ale i również start-upami nie można stosować sztywnych, ogólnie obowiązujących reguł z racji na to, że trudno traktować je wszystkie jednakowo. Inne możliwości otwierają się przed świeżo upieczonymi absolwentami, a zupełnie inne przed spółkami, które są częścią dużej grupy kapitałowej. W przypadku start-upów na decyzję o udzieleniu wsparcia wpływa m.in. ocena dotychczasowego doświadczenia osoby, która założyła firmę oraz jej pomysłu na biznes i strategii jego rozwijania czy możliwość zapewnienia dodatkowego zabezpieczeniapodkreśla Magdalena Nowacka.

Pomocna dłoń na każde zawołanie

Finansowanie to nie wszystko – do programu wspierania inwestycji przedsiębiorczych kobiet oferowanego przez BZ WBK Leasing dołączony został również pakiet ubezpieczenia office assistance za symboliczną złotówkę. W ramach uzupełnienia oferty wspierającej realizację inwestycji przez kobiety program gwarantuje pełen pakiet pomocy technicznej i obsługi serwisowej, a także profesjonalnego wsparcia prawnego. Ubezpieczenie zapewnia interwencję specjalisty i pomoc w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych (np.: pożar, zalanie czy stłuczenie szyby), kradzieży z włamaniem czy w momencie wystąpienia awarii sprzętu biurowego oraz sprzętu IT.

- Zależy nam na tym, aby kobiety które zdecydują się na tak ważną w ich życiu decyzję jak prowadzenie własnego biznesu, mogły się skoncentrować się na jego rozwoju. Stąd decyzja o udostępnieniu wsparcia ubezpieczeniem office assistance na atrakcyjnych zasadach. Zgodnie z nim w razie potrzeby Centrum Alarmowe zorganizuje niezbędną pomoc i pokryje koszty specjalisty odpowiedniego dla danego rodzaju szkody podkreśla Magdalena Nowacka.

Wsparcie finansowe w ramach programu BZ WBK Leasing pozyskał z Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC – International Finance Corporation), która jest organizacją wchodzącą w skład Grupy Banku Światowego.