Rynek leasingu korzysta z dobrej koniunktury. BZ WBK Leasing z dwudziestoprocentowym wzrostem.

W pierwszej połowie 2018 roku łączna wartość przedmiotów sfinansowanych przez leasingodawców była o 19,7 proc. wyższa niż przed rokiem. Wartość wszystkich przedmiotów sfinansowanych przez BZ WBK Leasing to 2,412 mld złotych, co stanowi wzrost o ponad 20 proc. r/r.

- Wyniki BZ WBK Leasing są powyżej rynku zarówno w pierwszym, jak i drugim kwartale 2018 r. Bardzo dobra oferta połączona z szeroką dostępnością i doprawiona doskonałą reputacją oraz transparentnością umów znajduje uznanie Klientów - mówi Szymon Kamiński, Prezes Zarządu BZ WBK Leasing. – Optymizm przedsiębiorców przekłada się na inwestycje, które coraz częściej finansowane są leasingiem – podkreśla Szymon Kamiński.

Według najnowszych prognoz NBP, wzrost PKB w tym roku ma wynieść 4,6 proc., a nie - jak wcześniej prognozowano - 4,2 proc. Komisja Europejska również podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski. Również unijni analitycy są w swoich ocenach zgodni z NBP i oczekują, że w 2018 roku tempo rozwoju gospodarczego sięgnie 4,6 proc.

- Polskie firmy doskonale wykorzystują bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą, co przekłada się na istotny wzrost ilości nowych inwestycji – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej w BZWBK Leasing. – Obserwujemy jednocześnie zmieniające się oczekiwania naszych klientów, rosnące dochody firm i społeczeństwa a to fundament popularyzacji trendów związanych z ochroną środowiska i dbałością o otoczenie, w którym żyjemy. Stąd też inwestujemy i rozwijamy innowacyjne elementy naszej oferty, między innymi otwierając się na finansowanie aut elektrycznych i infrastruktury do ich ładowania – dodaje.

Auta wciąż na wysokim biegu

Największy udział w wartości przedmiotów sfinansowanych leasingiem miały pojazdy. Branża motoryzacyjna w Polsce wciąż korzysta z bardzo wysokiego popytu. Z salonów w pierwszym półroczu 2018 r. wyjechało ponad 273 tys. nowych samochodów osobowych, to o 10,5 proc. więcej niż rok temu.

- Po sześciu miesiącach możemy być już niemal pewni, że 2018 będzie kolejnym – po 2017 – rokiem z rekordowym wynikiem sprzedaży aut. To, co szczególnie ważne z naszego punktu widzenia, to różnica w dynamice wzrostu. Branża leasingowa rośnie blisko dwa razy szybciej niż sprzedaż nowych samochodów, co potwierdza coraz większą popularność leasingu. BZ WBK Leasing partycypuje w tym wzroście osiągając ponad rynkową dynamikę w finansowaniu pojazdów – mówi Tomasz Sudaj.

Wartość pojazdów sfinansowanych przez firmy leasingowe urosła w ujęciu rocznym o 19,7 proc. Na tym tle bardzo dobrze wypada BZ WBK Leasing ze wzrostem na poziomie 27,1 proc. Dla wyników spółki w segmencie pojazdów istotną rolę odegrały auta osobowe (+27,3 proc. w skali roku).

Maszyny dotrzymują tempa pojazdom

Drugą kategorią przedmiotów, która w największym stopniu wpłynęła na doskonałe wyniki branży leasingowej w pierwszej połowie roku były maszyny i urządzenia.

- W pierwszym półroczu łączna wartość sfinansowanych przez nas maszyn i urządzeń przekroczyła 1 mld złotych, z dynamiką bliską 14 proc. r/r. Ten segment jest najściślej powiązany z ogólną kondycją gospodarki i związanymi z nią nastrojami inwestycyjnymi. Największy wpływ na wyniki firm leasingowych mają inwestycje w sektorach budowlanym i rolniczym czyli rynkach, na których utrzymuje się dobra koniunktura – komentuje Tomasz Sudaj.

Głównymi czynnikami wzrostu BZ WBK Leasing były maszyny rolnicze (+24,9 proc.) i maszyny budowlane (+55,5 proc.). Ponad pięćdziesięcioprocentowa różnica r/r to w dużej mierze efekt trwającego boomu mieszkaniowego. Dane GUS wskazują, że w czerwcu produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 24,7 proc. r/r, a po uwzględnieniu czynników sezonowych, obroty firm budowlanych wzrosły o 23,9 proc. w ujęciu rocznym.

- Pierwsze półrocze było bardzo dobre dla całej branży leasingowej – mówi Szymon Kamiński. Cieszy nas dynamiczny rozwój w segmencie samochodów osobowych, gdzie od roku z sukcesem umacniamy naszą pozycję. W przyszłość patrzymy z dużym optymizmem. Druga połowa roku będzie stała pod znakiem inwestycji publicznych, co przełoży się na inwestycje firm budowlanych. Przewidujemy też dalsze wzrosty sektora rolnego – podsumowuje prezes Zarządu BZWBK Leasing.