Rekordowy początek roku dla BZ WBK Leasing

W pierwszym kwartale br. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o wartości netto 13 002,4 mld zł, czyli o 23 proc. więcej niż przed rokiem. Wyniki są wyższe od prognozowanych. To również rekordowy okres dla BZ WBK Leasing, który umocnił trzecią pozycję na rynku finansując aktywa o wartości blisko 1 mld zł netto, tj. o 25 proc. więcej niż przed rokiem.

Prognozy gospodarcze dla Polski na 2016 r. są optymistyczne. Wzrost PKB ma utrzymać się w przedziale 3-3,5 proc., a prognozy wskazują na dalsze ożywienie popytu zagranicznego na polskie towary. Eksporterzy zwiększają swoje moce produkcyjne i inwestycje, które my finansujemypodsumowuje Szymon Kamiński, prezes Zarządu BZ WBK Leasing S.A.Większość prognoz wzrostu finansowania leasingiem na 2016 r. jest w przedziale między 14 proc. a 18 proc. Rozwój rynku leasingu będzie opierał się na inwestycjach w produkcji, transporcie i handlu, a także w budownictwie i rolnictwie, zwłaszcza po uruchomieniu środków z perspektywy unijnej na lata 2014-2020dodaje.

Pojazdy z imponującymi wzrostami

Początek roku na rynku pojazdów był bardzo dobry. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR podaje, że w pierwszym kwartale liczba nowo zarejestrowanych samochodów osobowych w Polsce wyniosła 104 692 sztuk, tj. o 14,1 proc. więcej niż przed rokiem. Tylko w marcu użytkownicy zarejestrowali – 39 231 sztuk, daje to wzrost o 16,5 proc. Trend na rynku pojazdów potwierdzają dane firm leasingowych, które wg Związku Polskiego Leasingu w pierwszym kwartale 2016 roku sfinansowały pojazdy o wartości ponad 9,4 mld zł netto, odnotowując wzrost o 41 proc. r/r. W tym samym czasie BZ WBK Leasing sfinansował pojazdy o łącznej wartości 557,9 mln zł, zwiększając sprzedaż o 51,9 proc. r/r. Wynik jest efektem wzrostów m.in. w kategoriach aut osobowych (263,39 mln zł, 54,6 proc. r/r), ciągników siodłowych (118,74 mln zł, 69,2 proc. r/r), naczep i przyczep (65,12 mln zł, 68 proc. r/r) oraz pojazdów ciężarowych do 3,5 t (54,23 mln zł, 57,9 proc. r/r). Na wzrost zainteresowania finansowaniem pojazdów wpłynęły trzy główne czynniki: wyprzedaże rocznika 2015 przez dealerów samochodowych, kondycja polskiej gospodarki, a także wzrost liczby aut sprowadzonych z zagranicy.

Maszyny i urządzenia – lider bez zmian

Pierwszy kwartał 2016 r. potwierdza, że inwestorzy z sektorów korzystających ze wsparcia środkami unijnymi czekają na uruchomienie perspektywy na lata 2014-2020. Jest to widoczne szczególnie w branży budowlanej i rolnictwie. Jednak inne sektory gospodarki realizujące inwestycje w maszyny i urządzenia radzą sobie bardzo dobrze. Potwierdzają to wyniki lidera rynku – BZ WBK Leasing w pierwszym kwartale sfinansował maszyny i urządzenia o wartości 402,3 mln zł, zachowując poziom zbliżony do ubiegłorocznego. Gdyby jednak spojrzeć na wyniki z wyłączeniem sektora budowlanego i rolnictwa, BZ WBK Leasing odnotował wzrost w finansowaniu maszyn i urządzeń o ponad +27% r/r.

- Rok 2016 to przede wszystkim uwolnienie środków z nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020, które spodziewane jest w drugiej połowie roku. Będzie miało to realny wpływ na ożywienie w sektorach budowanym i rolniczympodsumowuje Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing. – Obiecujące są także prognozy analityków w kontekście wzrostu PKB w strefie euro, który ma osiągnąć w I kw. 2016 r. poziom zbliżony do tego z IV kw. 2015 r., a w kolejnych kwartałach ma stopniowo przyśpieszać. Pierwszy kwartał dla polskich przedsiębiorstw to wzrost zamówień w przemyśle. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego ich liczba wzrosła w styczniu o 17,1% r/r, a w lutym o 23,5% r/r – do czego w dużej mierze przyczyniły się zamówienia zagraniczne. Powinno mieć to realne i bezpośrednie przełożenie na wzrost wartości eksportu polskich firm i jednoczesne zwiększenie poziomu inwestycji chociażby w produkcji czy handludodaje Tomasz Sudaj.

Więcej informacji mediom udziela:

Maciej Sokołowski
Biuro Prasowe BZ WBK Leasing
Kom: +48 795 520 960
E-mail: msokolowski@compress.com.pl