Nowe nazwy spółek leasingowych Banku Zachodniego WBK. BZ WBK Leasing, BZ WBK F24 i BZ WBK Finanse zmienią się na Santander Leasing, Santander F24 i Santander Finanse. Klienci i partnerzy nie odczują zmian.

W ślad za decyzją akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. o zmianie nazwy na Santander Bank Polska S.A., również walne zgromadzenia BZ WBK Leasing S.A. i BZWBK F24 S.A., a także zgromadzenie wspólników BZ WBK Finanse Sp. z o.o. podjęły decyzje o zmianie nazw odpowiednio na Santander Leasing S.A., Santander F24 S.A. oraz Santander Finanse Sp. z o.o. Zmiana nazw spółek jest bezpośrednim następstwem przynależności do Grupy Santander. Spółki zaczną posługiwać się nowymi nazwami po uzyskaniu wpisu w rejestrze przedsiębiorców, co jest planowane na wrzesień.

- Zmiana marki jest znakiem jak ważnym rynkiem dla Grupy Santander jest Polska – mówi Szymon Kamiński, prezes zarządu BZ WBK Leasing. - Za nową nazwą podążać będzie kontynuacja globalnej strategii Grupy, opartej o innowacyjność rozwiązań dopasowanych do cyfrowej transformacji gospodarki. To dla nas szansa na rozwój i poszerzanie oferty z wykorzystaniem międzynarodowych standardów i wieloletniego doświadczenia Grupy Santander.

Co szczególnie ważne z punktu widzenia Klientów, zmiana nazw i logotypów nie będą wymagać podejmowania jakichkolwiek dodatkowych działań czy też kontaktu z przedstawicielami Santander Leasing (wcześniej BZ WBK Leasing) ani dealerami czy importerami leasingowanych przedmiotów. Wszystkie zawarte umowy pozostaną na niezmienionych warunkach.

- Priorytetem pozostaje dla nas najwyższa jakość obsługi Klienta i bezpieczeństwo umów. Już kolejny rok z rzędu Leasing Monitor nagrodził BZ WBK Leasing za najkorzystniejsze i najbardziej transparentne zapisy ogólnych warunków umów leasingu i pod nową banderą się to nie zmieni – tłumaczy Szymon Kamiński.

Formalnie nowa nazwa zacznie obowiązywać we wrześniu, wraz z dniem rejestracji odpowiednich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji. Obsługuje ponad 132 mln Klientów, w 13,7 tysiącach oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku.