"Leasing Index" – wyniki badań leasingu w Polsce

Z badań „Leasing Index” wynika, że ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP w Polsce ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą.

Nieprzerwanie od kilku lat jakość obsługi klientów w momencie sprzedaży oferty leasingu, jak i po oddaniu środka trwałego stoi na bardzo wysokim poziomie. Ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą. Co równie istotne ogólna średnia ocena do momentu odbioru jest nieznacznie wyższa (0,1 na skali od 1 do 5) niż ocena po odbiorze przedmiotu leasingu.

- Wniosek płynący z tych danych jest jeden – branża leasingowa od lat dba o najwyższe standardy w zakresie sprzedaży i obsługi inwestycji realizowanych przez polskich przedsiębiorcówmówi Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający obszarem prawnym, obsługi posprzedażowej i ubezpieczeń w BZ WBK Leasing.

Jednym z głównych założeń cyklicznie realizowanych przez BZ WBK Leasing badań rynku jest ocena jakości obsługi przedsprzedażowej, jak i posprzedażowej. Kolejny raz z rzędu okazuje się, że znaczna część respondentów (bez względu na skalę prowadzonej działalności – firmy małe czy średnie) jednoznacznie zadeklarowała, że współpraca i ocena zaangażowania firm w cały proces realizacji umowy leasingowej stoi na bardzo wysokim poziomie. Cieszy również fakt, że wszystkie 4przebadane branże (produkcyjna, handlowa, budowlana, usługowa) deklarowały równie wysoką ocenę.

- Obsługa po zawarciu umowy leasingu musi stać na bardzo wysokim poziomie, gdyż o ponownym wyborze danej firmy często decyduje zadowolenie klienta z kontaktu z firmą leasingową w trakcie umowy, zwłaszcza jak coś się dzieje z przedmiotem lub płatnościami – podkreśla mówi Mariusz Włodarczyk. - Ważne jest także, aby firma finansująca szła z duchem czasu, wdrażała nowe technologie w kontaktach z klientem i realizacji jego oczekiwań. Dodatkowo, bardzo istotnymi czynnikami budującymi relacje i wpływającymi na zaufanie klientów, są przejrzystość i jednoznaczność zapisów stosowanych w umowie leasingu. Umowa leasingu lub pożyczki trwa kilka lat, dotyczy często dużych kwot, stąd wskazanym jest aby klient poświęcił chwilę na zapoznanie się z zapisami umowy, opisującymi prawa i obowiązki obu stron dodaje

Przed podpisaniem umowy z firmą finansującą warto nie tylko zapoznać się z warunkami finansowymi transakcji, ale również z postanowieniami umowy oraz stosowanymi przez firmy leasingowe ogólnymi warunkami umowy leasingu (OWUL). Jest w nich zapisane jak będą wyglądać rozliczenia z tytułu umowy w praktyce – podstawowe, przewidziane harmonogramem i te, których nie da się zaplanować. OWUL mówi co się stanie np. w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych lub wypadku komunikacyjnego. Określa wysokość kar umownych, konsekwencje opóźnień w płaceniu rat, warunki wcześniejszego rozwiązania umowy i jej rozliczenia. Umowa leasingu i OWUL muszą pasować klientowi, dawać komfort używania wybranego środka trwałego, a to z kolei daje leasingodawcy szansę na zawarcie kolejnej umowy i wieloletnią współpracę ze sprawdzonym klientem.

Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingu są dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP, KRS. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność informacji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG) do wniosku nie są często wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta, a decyzja o finansowaniu wydawana jest nawet w kilka minut.