"Leasing Index" – Leasing nadal będzie napędzał rozwój MŚP

Jak wynika z badania „Leasing Index” istnieje interesująca korelacja między planowanymi wydatkami na rozwój, a świadomością korzyści, jakie przynosi finansowanie leasingiem. Spośród firm, które już korzystały z leasingu aż 55 proc. deklaruje, że zamierza poszerzać zakres swojej działalności. Spośród tych, które nie mają doświadczeń z tego typu usługą, inwestować zamierza 25 proc. Zatem Ci przedsiębiorcy z segmentu MŚP, którzy mają doświadczenie z leasingiem ponad dwukrotnie częściej inwestują.

- Jednym z wniosków wynikających z tego poziomu deklaracji może być fakt, że w dalszym ciągu polskie firmy mają niższą świadomość wpływu zewnętrznego finansowania na tempo rozwoju, co więcej mają mniejszą wiedzę nt. potencjalnych źródeł pozyskania niezbędnych do tego środków – mówi Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing. - Jednak zdaniem BZ WBK Leasing ta sytuacja się zmienia. Jak wskazują dane Leaseurope udział polskiej branży leasingowej w europejskim rynku wynosi obecnie 3,8%, ale dynamicznie wzrasta. Podobnie optymistycznie wyglądają dane jeśli chodzi o wpływ branży leasingu na polską gospodarkę. Obecnie wkład branży w PKB stanowi 3,14 proc. i zakładamy, że w okresie najbliższych 5 lat polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości ponad 300 mld PLN. Będzie to stanowiło bardzo istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm, a w konsekwencji wzrost krajowego PKB – dodaje.

Najbardziej oczywistym obszarem, w którym można sięgnąć po tę formę pozyskania kapitału na rozwój jest zakup nowych maszyn. I faktycznie – inwestycje w sprzęt planuje 22 proc. firm, które do tej pory miały doświadczenia z leasingiem, a w przypadku firm, które nie korzystały wcześniej z leasingu jedynie 5 proc. zamierza zainwestować w nowy sprzęt. Jednak sprowadzanie doświadczeń z leasingiem wyłącznie do finansowania sprzętu byłoby znacznym uproszczeniem. Firmy korzystające z leasingu wskazują, że zamierzają przede wszystkim zwiększyć zatrudnienie (24 proc. badanych), a co istotne leasing będzie źródłem finansowania środków trwałych aż dla 24 proc. przedsiębiorców. Warto podkreślić, że to kolejny dowód na to że leasing jako elastyczny i przede wszystkim dostępny produkt finansowy wspiera rozwój MŚP a tym samym rozwój gospodarczy co jednym z fundamentalnych celów w branży w Polsce, jak również w Europie.

Źródła finansowania MŚP

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa głównym źródłem finansowania inwestycji są środki własne. Wśród tych firm, które nie mają doświadczeń z leasingiem odsetek wynosi 22 proc. Z leasingu skorzysta 9 proc. małych firm (do 49 pracowników) i 18 proc. firm średnich (od 50 do 249 zatrudnionych).

- Ostrożność w finansowaniu inwestycji źródłami zewnętrznymi jest zrozumiała, biorąc pod uwagę krótką historię polskiego kapitalizmu. Znaczna liczba polskich małych przedsiębiorstw (96 proc.) to działalności jednoosobowe i mikro przedsiębiorcy. Ryzykują całym swoim majątkiem – trudno jest od nich wymagać, by brali na siebie dodatkowe ryzyko, jakim jest konieczność spłacania rat i zadłużenia w przypadku, gdy firma zniknie z rynku. Z naszych badań wynika, że obecnie niezależnie od branży dominującym źródłem finansowania inwestycji są środki własne – twierdzi Daniel Mrozek.

Badanie BZ WBK Leasing wskazuje, że 50 proc. firm z branży handlowej planuje inwestycje, tyle że z drugiej strony w przypadku tego sektora inwestycje są niewielkie w porównaniu do skali prowadzonej działalności, przy czym w 45 proc. przypadków finansowane są one ze środków własnych. Sprzedaż detaliczna rośnie stabilnie w tempie 4 proc. w tym roku – szybciej niż reszta gospodarki, co może być efektem atrakcyjnego z perspektywy konkurencyjności polskich producentów poziomu kursu euro w stosunku do złotego oraz wyższy r/r poziom konsumpcji Polaków.

- Jednocześnie GUS podaje, że w sektorach budowlanym i przemysłowym od dłuższego czasu obserwujemy spowolnienie. Zarówno w mniejszym stopniu dysponują środkami własnymi na inwestycje (odpowiednio 10 i 19 proc. planuje finansować je z tego źródła), jak i są znacznie mniej chętne do samego inwestowania (odpowiednio 28 i 34 procent) – podkreśla Daniel Mrozek. - Korelacja w tym przypadku jest oczywista. Polskie firmy, w większości wyrastające z małych rodzinnych biznesów i oszczędności życia, nie są skłonne inwestować przez zadłużanie się. Nietrafiona inwestycja z własnych środków oznacza stratę, rzecz nie do zaakceptowania w biznesie. Dług trzeba spłacać niezależnie od trafności inwestycji, co może okazać się bardziej bolesne. Stąd większa ostrożność w zaciąganiu w tym niestabilnym czasie zewnętrznych źródeł finansowania. W tym kontekście nie dziwi fakt, że leasing od kilku lat jest motorem napędowym dla inwestycji polskich firm jako dostępne, bezpieczne i elastyczne rozwiązanie – podsumowuje.