Leasing bardziej dostępny dzięki współpracy z POLFUNDEM

Przedsiębiorcy, którzy chcą sfinansować w BZ WBK Leasing przedmioty wymagające dodatkowego zabezpieczenia, mogą teraz skorzystać z poręczenia Funduszu Poręczeń Kredytowych POLFUND. Poręczenie zapewnia możliwość uzyskania finansowania, które do tej pory nie mogło zostać zrealizowane ze względu na podwyższone ryzyko związane z transakcją.

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A. to jeden z największych funduszy poręczeniowych. Powstał po to, by wspierać firmy z sektora MŚP, między innymi poprzez wykorzystanie różnych inicjatyw unijnych.

– Współpracujemy z renomowanymi instytucjami finansowymi. Nie mogło wśród nich zabraknąć także BZ WBK Leasing, który od lat jest liderem finansowania maszyn i urządzeń w Polsce – mówi Wojciech Pieniawski, członek Zarządu POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.

Do końca września 2016 r. BZ WBK Leasing sfinansował blisko 9 tys. maszyn i urządzeń. Współpraca BZ WBK Leasing i POLFUND niesie za sobą wymierne korzyści dla klientów, którym zależy na inwestycjach w rozwój firmy.

– Teraz uzyskanie finansowania jest jeszcze bardziej dostępne. Poręczenie może wynosić nawet 80% wartości finansowania – podsumowuje Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing. – Przykładem takich inwestycji niech będą ekrany led, węzły betoniarskie czy rezonans magnetyczny, choć gama przedmiotów jest zdecydowanie większa. Pierwsza transakcja zrealizowana z poręczeniem POLFUND opiewa na kwotę ponad 1,1 mln PLN – dodaje.

Poręczenie może być alternatywą dla innych, tradycyjnych zabezpieczeń, takich jak zastaw rejestrowy, hipoteka, przewłaszczenie, a także może służyć jako wzmocnienie zabezpieczenia transakcji nietypowych oraz dotyczących nabycia przedmiotów trudno zbywalnych. Poręczenie powoduje, że dostępność leasingu i pożyczki jest większa dla firm starających się o finansowanie przedmiotów, dla których rynek wtórny jest ograniczony (specjalistyczne maszyny, urządzenia) lub nie istnieje w ogóle (wykonywane na miarę linie technologiczne, prototypy, zamówienia indywidualne). Ponadto dzięki poręczeniu udział środków własnych klienta w finansowanej transakcji może zostać dostosowany do jego planów inwestycyjnych. Przy poręczeniach realizowanych w ramach programów unijnych, takich jak JEREMIE opłaty za poręczenie mogą zostać zredukowane w całości. JEREMIE to inicjatywa powołana przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny, żeby ułatwić przedsiębiorcom dostęp do finansowania przez udzielanie poręczeń spłaty leasingu lub pożyczki.

– Z perspektywy klienta proces pozostaje bez zmian, ponieważ przy transakcjach z poręczeniem, to BZ WBK Leasing kontaktuje się z POLFUND i przedstawia klientowi warunki finansowania transakcji wraz z warunkami poręczenia – zaznacza Daniel Mrozek.

Kto może skorzystać

- Dzięki poręczeniu przejmujemy na siebie część ryzyka związanego z transakcją, Zwiększa to szanse przedsiębiorcy na zrealizowanie inwestycji odznaczających się wyższym ryzykiem. Warto także zwrócić uwagę, że nasze poręczenia mogą być udzielane w ramach unijnego programu JEREMIE. Zdecydowanie może to zwiększyć dostępność finansowania udzielanego przez naszego partnera i jednocześnie nie wpływa na zwiększenie kosztów finansowania – dodaje Wojciech Pieniawski.