Kolejne rekordy branży leasingowej

Rok 2017 był kolejnym, w którym branża leasingowa odnotowała rekordowe wyniki. Łączna wartość sfinansowanych środków trwałych wyniosła 67,8 mld złotych, czyli 15,7 proc. więcej niż przed rokiem. To było również najlepsze 12 miesięcy w historii BZ WBK Leasing, który sfinansował środki trwałe warte blisko 4,2 mld złotych i niezmiennie pozostaje liderem finansowania maszyn i urządzeń.

Rok w maszynach i urządzeniach

O ile początek 2017 stał pod znakiem rosnącej konsumpcji indywidualnej, druga połowa roku przyniosła długo wyczekiwane ożywienie w inwestycjach. Ponad 20 proc. wzrost wartości sfinansowanych maszyn i urządzeń może wskazywać na trend, który będzie podtrzymany przez najbliższe lata.

- Okres intensywnych inwestycji w maszyny i urządzenia ponownie się rozpoczyna. Jako lider rynku finansowania maszyn i urządzeń obserwujemy znacząco poprawiającą się koniunkturę i oczekujemy roku jeszcze lepszych wzrostów. Oczekujemy, że nasze wzrosty w finansowaniu maszyn i urządzeń w tym roku znacząco przekroczą 20 proc. dynamiki – mówi Szymon Kamiński, prezes Zarządu w BZ WBK Leasing. Dobre prognozy dla Polski potwierdza Bank Światowy, który ostatnio podwyższył prognozy wzrostu gospodarczego dla Polski do 4,0 proc. w 2018 r. po bardzo dobrym roku 2017, gdzie wzrosty wyniosły 4,5 proc. W tym roku głównym czynnikiem sprzyjającym wzrostowi w tym obszarze będzie wykorzystanie środków z trwającej perspektywy unijnej. Otrzymanie tych środków jest warunkowane dodatkowymi formami finansowania, a wśród nich najbardziej atrakcyjnymi są nasze produkty, co potwierdzają klienci i wzrosty naszego portfela – dodaje Szymon Kamiński.

Prezes BZ WBK Leasing podkreśla, że udział kategorii maszyn i urządzeń w ogólnych wynikach sektora będzie rósł. Liderem tego segmentu jest BZ WBK Leasing, który w 2017 roku sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości niemal 2 mld złotych.

Branża leasingowa wspiera rozwój rolnictwa

Ożywienie widać również w rolnictwie, gdzie BZ WBK Leasing sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości 726 milionów złotych, co oznacza blisko 44 procentowy wzrost r/r.

- Możliwości inwestycyjne polskich rolników rosną, a my stale poszerzamy ofertę aby realizować ich potrzeby. Tylko w grudniu portfolio naszych usług powiększyło się o finansowanie fabryczne produktów Farmtrade i SaMASZ. - podkreśla Tomasz Sudaj. - To będzie kolejny rok pod znakiem wzrostów inwestycji polskich rolników – dodaje.

Rynek motoryzacyjny i leasing rosną razem

Motorem napędowym branży leasingowej pozostają pojazdy, które odpowiadają za ok. 70 proc. łącznego wyniku sektora. Wartość finansowania pojazdów wyniosła ponad 47,3 mld złotych, czyli 15 proc. więcej r/r.

Kolejny rekord w łącznej wartości pojazdów sfinansowanych leasingiem łatwo skorelować z bardzo dobrymi wynikami rynku motoryzacyjnego. Według danych IBRM Samar, rok 2017 był dla branży samochodowej najlepszym od 18 lat. W ciągu 12 miesięcy na polskie drogi wyjechało ponad 483 tys. nowych samochodów osobowych, aż 16,1 proc. więcej niż rok wcześniej i najwięcej od 1999 roku.

Sukces generowany był przede wszystkim przez zakupy klientów instytucjonalnych. Lepsze wyniki polskich firm i stabilne przepisy podatkowe przełożyły się na sprzedaż aut przez importerów i dealerów. W grudniu 2017 roku udział tej grupy klientów w strukturze zakupów nowych aut osobowych wyniósł aż 71,2 proc.

Jak wskazują dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w całym 2017 roku w Polsce zarejestrowano 60 990 szt. aut ciężarowych o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli o 2 proc. więcej niż rok wcześniej. W grupie pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony, rok także zakończył się rekordowym wynikiem. 29 951 zarejestrowanych, nowych pojazdów oznacza roczny wzrost o 4,7 proc.

- Warto odnotować, że dynamika wzrostu rynku leasingu w każdej z trzech kategorii aut jest wyższa niż dynamika wzrostu liczby rejestracji – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing. - Dane Związku Polskiego Leasingu wskazują, że wartość sfinansowanych pojazdów osobowych urosła o 25,6 proc., ciężarowych do 3,5 tony o 6,5 proc., a ciężarowych powyżej 3,5 tony o 11,5 proc. Różnica w skali wzrostu jest potwierdzeniem rosnącego znaczenia leasingu jako formy finansowania. Biorąc pod uwagę udział klientów instytucjonalnych w wynikach sprzedaży, można wskazać jeszcze jeden wniosek. Dobra koniunktura sprzyja rozwojowi i korzystają na tym przedsiębiorcy skłonni inwestować w firmę z wykorzystaniem wszystkich efektywnych form finansowania – podkreśla Tomasz Sudaj.

Obszarem, na który coraz częściej zwracają uwagę firmy leasingowe są pojazdy ekologiczne.

- Rynek leasingu, który odpowiada za coraz większą część finansowania nowych pojazdów, nie może ignorować znaczących rynkowych trendów. A takim jest zwrot ku ekologii. Cieszę się, że to właśnie BZ WBK Leasing jest polskim pionierem w tym obszarze. Sfinansowanie 10 elektrycznych autobusów dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie to jeden z naszych najciekawszych projektów mijającego roku – komentuje Tomasz Sudaj.

W tegorocznej edycji badania KPMG „Global Automotive Executive Survey”, ponad połowa (52 proc.) przedstawicieli kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych wskazało rozwój pojazdów elektrycznych, napędzanych energią generowaną przez ogniwa paliwowe jako najważniejszy trend w branży. Aż 47 proc. respondentów wskazało inny, proekologiczny trend, czyli rozwój hybrydowych pojazdów elektrycznych.

Warto również pamiętać, że dopiero w bieżącym roku w życie wchodzi ustawa regulująca rynek elektro mobilności. To będzie kolejny impuls do rozwoju tego segmentu.

W 2018 roku głównymi silnikami wzrostu będą konsumpcja prywatna, wspierana świetną sytuacją rynku pracy i wysokim wzrostem dochodów oraz inwestycje przedsiębiorstw. Przewidujemy solidne wzrosty zarówno w eksporcie, jak i imporcie. Rok 2018 będzie jeszcze lepszy dla przedsiębiorców niż 2017 – podsumowuje Szymon Kamiński.