Kolejne, rekordowe roczne wyniki BZ WBK Leasing

Rok 2014 był rekordowy dla całej branży leasingowej. Według danych pochodzących ze Związku Polskiego Leasingu w zeszłym roku sfinansowano ruchomości i nieruchomości o łącznej wartości prawie 43 mld zł, a dynamika wzrostu r/r wyniosła ponad 21 %. Kolejny rok z rzędu rekordowe wyniki osiągnął BZ WBK Leasing. Firma uzyskała ponad rynkowe przyrosty praktycznie w każdej istotnej kategorii finansowania środków trwałych, umacniając swoją silną pozycje na rynku leasingu. Spółka umocniła 4 pozycję na rynku, utrzymując pozycje lidera branży w segmencie Maszyn i Urządzeń, zamykając 2014 rok z ponad 11% udziałem w rynku i wartością sfinansowanych maszyn na kwotę ponad 1,465 mln zł (dynamika prawie +27% r/r).

- Po raz kolejny zamykamy rok rekordowymi wynikami. Umocniliśmy 4 miejsce na rynku finansowania ruchomości oraz w finansowaniu ogółem. Rok 2014 był dla naszej spółki niezwykle ważny, ponieważ BZ WBK Leasing obchodził okrągłą 15 rocznice swojej działalności na rynku leasingu w Polsce. Dziś dzięki naszej pewności w działaniu, szybkości w reakcji oraz otwartości i wsłuchiwaniu się w potrzeby klienta możemy cieszyć się z osiąganych rezultatów – stwierdza Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej w BZ WBK Leasing. - Jednak nie oznacza
to, że spoczywamy na laurach. Z roku na rok stawiamy sobie coraz większe cele, konsekwentnie zwiększając nasz udział w finansowaniu każdej kategorii środków trwałych, m.in. dzięki systematycznemu rozwojowi naszych sieci sprzedażowych, utrzymaniu bardzo wysokiej jakości współpracy z klientami oraz ciągłej rozbudowie już dziś kompleksowej oferty produktowejdodaje Tomasz Sudaj.

Pojazdy na czele

Według danych ZPL do końca 2014 r. leasingodawcy sfinansowali pojazdy o wartości prawie
26,6 mln zł, co oznacza blisko 28% wzrost w stosunku do analogicznego okresu. Wśród nich największe przyrosty odnotowano w pojazdach ciężarowych (6359,6 mln zł, +63,54%), pojazdach o masie do 3,5 tony (4497,8 mln zł, +94,8%) oraz autobusach (1242,7 mln zł, +46.06%).

Z końcem 2014 r. firma BZ WBK Leasing sfinansowała pojazdy o łącznej wartości 1315,19 mln zł, z dynamiką ponad 41% osiągając tym samym dynamikę wzrostu blisko +14% wyższą niż rynek. W całym segmencie pojazdów szczególna uwagę należy zwrócić na pojazdy osobowe (614,72, dynamika r/r +33,5%) oraz samochody ciężarowe (303,99 mln zł, dynamika r/r +66,9%). Istotną część tego segmentu stanowią również pojazdy o masie do 3,5 tony, w których wynik zamknął się wartością 229,17 mln zł przy imponującej dynamice prawie +94% r/r.

- Tak dobre rezultaty potwierdzają szacunkowe dane Głównego Urzędu Statystycznego, z których wynika, że sprzedaż usług w jednostkach transportu ogółem była wyższa o 2,6% niż przed rokiem. Jedną z grup o największym udziale w transporcie ogółem w 2014 roku, gdzie zaobserwowano wzrost sprzedaży o 5,1%, był transport samochodowy – komentuje Daniel Mrozek, Dyrektor marketingu
i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing. – Również produkcja przemysłowa w 2014 r. była wyższa
o 3,2% niż przed rokiem (w 2013 r. zanotowano wzrost o 1,8%). Dobrze oceniana koniunktura przemysłowa na początku bieżącego roku to świetny znak dla nowych inwestycji w sektorze Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, a co za tym idzie dla polskiej gospodarki – dodaje Daniel Mrozek.

Od lat w maszynach na prowadzeniu!

BZ WBK Leasing od kilku już lat jest niekwestionowanym liderem w sektorze finansowania Maszyn
i Urządzeń z ponad 11% udziałem na rynku. W 2014 roku firma sfinansowała ruchomości w tym segmencie na kwotę 1465,46 mln zł, co daje dynamikę wzrostu prawie 27% r/r. Spółka od dłuższego czasu znajduje się w gronie liderów finansowania maszyn rolniczych. Z końcem 2014 roku firma sfinansowała nieruchomości w tej grupie środków trwałych na kwotę ponad 686 mln zł, co dało
jej dynamikę na poziomie prawie 42% oraz ponad 20% udziałem w rynku.

- Globalna produkcja rolnicza według szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2014 r. zwiększyła się o 5,7% w porównaniu z 2013 r. Przyczynił się do tego zarówno wzrost produkcji roślinnej (o 4,7%), jak i zwierzęcej (o 6,9%). W zeszłym roku utrzymał się wzrost cen detalicznych niektórych towarów i usług zakupowych na bieżącą produkcję rolniczą oraz przeznaczonych na cele inwestycyjne. Wysoki potencjał inwestycyjny polskiego rolnictwa potwierdza rosnąca z roku na rok liczba zawieranych umów w tym segmencie przez naszą spółkę oraz Bankowość Oddziałową. Przewidujemy, że taka tendencja utrzyma się przez cały 2015 rokpodkreśla Daniel Mrozek. 
– Istotnym stymulatorem dalszego wzrostu inwestycji w tym roku będą także dopłaty bezpośrednie dla rolników. Tylko w br. pula dopłat dla Polski wyniesie 3,4 mld euro (14,3 mld zł)dodaje Daniel Mrozek.

- Od wielu lat z sukcesem finansujemy polskie rolnictwo. Dzięki stale poszerzanej ofercie produktów, dostępnej u wyspecjalizowanej w obsłudze rynku rolnego sieci ponad 70 mobilnych Doradców ds. Agrobiznesu oraz we wszystkich oddziałach Banku Zachodniego WBK na terenie całej Polski, dziś możemy cieszyć się z osiąganych wyników i ponad 20% udziałem w rynku. W roku bieżącym planujemy kolejny wzrost liczby dedykowanych rolnictwu doradcówpodsumowuje Tomasz Sudaj. 
- W chwili obecnej możemy śmiało stwierdzić, że BZ WBK Leasing oraz Bank Zachodni WBK posiadają jedyną na rynku, kompleksową ofertę finansowania działalności rolnejdodaje Tomasz Sudaj

Rolnictwo to już nie tylko inwestycje w maszyny i samochody. BZ WBK Leasing, jako pierwsza firma leasingowa w Polsce wprowadziła ofertę finansowania zakupu gruntów rolnych. W ramach pionierskiej „Pożyczki na zakup gruntów rolnych” klienci sektora AGRO mogą sfinansować a także zrefinansować zakup gruntu, przy udziale własnym już od 1% oraz okresem finansowania,
 aż do 30 lat i prowizją zaledwie od 1%.