Jakość w leasingu w Polsce

Jak wynika z badań „Jakość w leasingu w Polsce” przeprowadzonych przez PMR Research na zlecenie BZ WBK Leasing:

  • z tej formy finansowania korzysta już 42% małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce;
  • firmy leasingowe w opinii niemal wszystkich badanych (94%) prezentują elastyczne podejście w zakresie dopasowania warunków oferty do potrzeb klienta.
  • firmy z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujące leasing aż w 89% przypadkach planują dalsze korzystanie z tej formy finansowania, niemal zawsze u tego samego dostawcy (90%).

Według badania z usług leasingu w Polsce korzysta obecnie cztery na dziesięć przedsiębiorstw w sektorze MŚP (42%), przy czym odsetek ten jest zróżnicowany w zależności od wielkości firm - 40% firm małych (zatrudniających od 1 do 49 pracowników) oraz 51% firm średnich (od 50 do 249 pracowników). Głównym kryterium wyboru oferty leasingowej jest atrakcyjny poziom finansowy oferty (68%). Dla co czwartej firmy równie ważne w ofercie jest to czy wcześniej współpracowała z danym podmiotem finansującym. Dodatkowo blisko co 10 przedsiębiorca korzysta z usług doradcy leasingowego, w którego banku ma konto firmowe.

- Obecnie istotna jest nie tylko atrakcyjna oferta cenowa, ale i jakość obsługi. Ten czynnik w głównej mierze decyduje dzisiaj, czy firma podejmie decyzję
o skorzystaniu z oferty finansowania danego leasingodawcy. Przedsiębiorcy poszukują przede wszystkim sprawdzonego partnera, który oferuje stabilne warunki finansowania oraz jest w stanie zapewnić kompleksową obsługę prowadzonej działalności, wykraczającą już ponad leasing danego rodzaju środka trwałego, ale również partnera oferującego kompleksową obsługę finansową jaka płynie ze współpracy firm z ściśle powiązanych z największymi polskimi grupami bankowymi
- podkreśla Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej BZ WBK Leasing.

Rekordowa branża – jakość buduje wyniki

Branża leasingu w 2013 r. odnotowała wzrost na poziomie 7% w stosunku do rekordowego jak dotąd w branży 2008 roku. Zgodnie z danymi Związku Polskiego Leasingu (ZPL) w zeszłym roku sfinansowano środki trwałe o łącznej wartości 35,3 mld zł, a dynamika r/r wyniosła 13%.

- Z naszej perspektywy trend wzrostowy całej branży będzie się wzmacniał. Biorąc pod uwagę nasze prognozy rok 2014 będzie okresem wzrostów na podobnym poziomie z jakim mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego roku. Spodziewamy się mocnego odbicia w branży budowlano-montażowej, a okres przejściowy w rolnictwie przed ogłoszeniem założeń Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - PROW 2014-2020 powinien być dobry dla największych graczy na rynku. Dzięki rozbudowanej sieci dostawców i wyspecjalizowanym sieciom sprzedaży firmy mogą być blisko aktualnych potrzeb inwestycyjnych rolnika i z pewnością będą w stanie zaoferować mu specjalne, dostosowane do oczekiwań rozwiązania, które pozwolą przedsiębiorcom rolnym, zgodnie
z założeniami, realizować zaplanowane inwestycje, nawet w przypadku braku wsparcia środków z programu
stwierdza Tomasz Sudaj.Wyzwanie przed jakim obecnie stoimy, to utrzymanie dotychczasowego poziomu jakości obsługi klientów i dalszy rozwój dedykowanej dla każdej branży oferty przy profesjonalnym zaangażowaniu sił sprzedaży. Nasze badania potwierdzają ten kierunek rozwoju.dodaje.

W opinii badanych przez BZ WBK Leasing przedsiębiorców, pracownicy firm leasingowych są bardzo zaangażowani w sprzedaż produktów (92%), przedstawiają ofertę w sposób satysfakcjonujący klienta zarówno w zakresie ilości, jak i jakości prezentowanych informacji na temat oferowanych produktów. W opinii zdecydowanej większości badanych (85%), prezentowana oferta leasingowa jest kompletna, czytelnie opisana, a przede wszystkim zrozumiała dla odbiory leasingu.

Pojazdy i maszyny najpopularniejsze

Firmy mają możliwość sfinansowania na zasadzie leasingu szeregu inwestycji (wykres 2). Jak wynika z niniejszego badania spośród obszarów, jakie klienci finansują za pośrednictwem firm leasingowych, wyraźnie przeważa oferta leasingu pojazdów (82%). Niemniej Klient na rynku może wybrać praktycznie każdy przedmiot leasingu. Warto jednak dodatkowo podkreślić, że w przypadku dosyć szerokiego segmentu pojazdów (w tym głównie autobusy, pojazdy ciężarowe pow. 3,5 t, ciągniki siodłowe, auta osobowe), wg ZPL, struktura finansowania środków trwałych za 2013 r. pokazuje, że kolejną silną grupą finansowych środków trwałych są maszyny, których udział
w strukturze wynosi prawie 33% w stosunku do 59%, jakie stanowią pojazdy, kiedy mówimy o aktywach sfinansowanych tak leasingiem, jak i pożyczką. Niemniej, kiedy mówimy o finansowaniu aktywów tylko na drodze pożyczki, proporcja się odwraca. Maszyny obejmują 75%
w stosunku do niecałych 22%, jakie przypadają w udziale pojazdom. Tylko nieznaczna część firm korzysta z usług leasingu w zakresie IT czy sprzętu biurowego oraz w obszarze nieruchomości.

- Powyższe wyniki potwierdzają, że motorem napędowym całej branży leasingu są pojazdy oraz maszyny. Z danych ZPL wynika, że nasza spółka w dalszym ciągu pozostaje liderem w segmencie maszyn i urządzeń, zamykając miniony rok wynikiem 1,15 mld zł i rejestrując wzrost na poziomie 25% r/r. – podkreśla Tomasz Sudaj. - Klienci z segmentu MŚP są bardzo silnie zorientowany na leasing (ten segment stanowi obecnie ok. 80% rynku leasingu) i jest jego głównym odbiorcą, powodując, że ta kategoria dominuje również w danych branżowych ZPL. Co bardziej istotne, z naszego badania wynika, że blisko co trzeci średni przedsiębiorca (30%) korzystający z leasingu finansuje w ten sposób również maszyny produkcyjne. To, co dodatkowo jest istotne, to fakt, że Klienci, wybierając naszą ofertę, doceniają jej szeroką dostępność i bardzo wysoką jakość. Przewidujemy, że zainteresowanie przedsiębiorców finansowaniem za pośrednictwem leasingu inwestycji w szeroko rozumiany park maszynowy z roku na rok będzie rosło. Stąd też chcemy wciąż rozwijać naszą ofertę w tej kategorii środków trwałych i umacniać dalej naszą pozycję na rynku. Z roku na rok obserwujemy również coraz większe zainteresowanie ze strony Klientów pożyczką, jako formą finansowania nabywanych środków, w szczególności właśnie maszyn i urządzeń. Dzięki temu udział pożyczki w stosunku do leasingu w całym rynku leasingowym stanowi w chwili obecnej już ponad 14%. – dodaje.

 

Lojalność w cenie – siła przyzwyczajenia

Po zachęceniu potencjalnego przedsiębiorcy do korzystania z leasingu, leasingodawca może pozyskać stałego i lojalnego klienta. Potwierdzają to dane z badania PMR na zlecenie BZ WBK Leasing – firmy z segmentu MŚP wykorzystujące leasing w 87% przypadków planują dalsze korzystanie z tej formy finansowania u tego samego leasingodawcy – aż 90% wskazań.

- Atrakcyjność oferty to oczywiście cena, ale także, jeśli nie głównie, jakości obsługi klientów. Dla przedsiębiorców ważne jest bowiem co otrzymają w pakiecie od firmy leasingowej, co można określić najprościej wartością dodaną do umowy. Do tych elementów zalicza się przede wszystkim otwartość, uprzejmość i przygotowanie merytoryczne doradców, czas reakcji na ew. zapytania i wątpliwości klientów, czy też otwartość na negocjacje warunków umowy.stwierdza Daniel Mrozek, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży BZ WBK Leasing.Jeśli Klient zdecyduje się pozostać z dotychczasowym leasingodawcą, to stanowi to potwierdzenie wysokiej jakości i zaufania w ramach obecnej współpracy - czy to bezpośrednio z firmą leasingową, czy też bankiem oraz doświadczenia innych osób, które mogą przyszłym leasingobiorcom doradzić lub polecić najbardziej atrakcyjną obsługę w tym zakresie. Zauważamy, że w wyborze pierwszego leasingodawcy coraz bardziej istotne znaczenie dla przedsiębiorców ma szeroka oferta produktów finansowych jakie oferuje nie tylko sama firma leasingowa, ale podmioty z nią powiązane. Stąd też zakładamy, że rosnąć będzie atrakcyjność wśród przedsiębiorców ofert firm leasingowych działających w ramach grup bankowych posiadających również atrakcyjny wachlarz dodatkowych usług finansowych dla firm.dodaje.

Pobierz raport

Przeczytaj raport