Instytucja roku 2018 - najlepszy bankowy leasing!

Santander Leasing otrzymał tytuł Instytucji roku 2018 w zakresie finansowania leasingiem. Jest to wyróżnienie przyznane przez portal MojeBankowanie.pl na podstawie wnikliwych badań.

W listopadzie i grudniu 2018 roku eksperci portalu MojeBankowanie.pl w ramach drugiej edycji badania sprawdzili jakość obsługi klientów firmowych w tym m.in. proces uzyskania finansowania leasingiem w 16 bankach. Oprócz wizyty informacyjnej dotyczącej warunków badający skorzystali z oferty i jako realni przedsiębiorcy faktycznie wnioskowali o finansowanie, aby rzetelnie i wnikliwie ocenić ofertę, szybkość procesów oraz poziom jakości obsługi.

- Jesteśmy dumni z otrzymanego tytułu Instytucja roku 2018 w zakresie finansowania leasingiem” - podkreśla Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w Santander Leasing. - Z jednej strony to pokazuje kompleksowość naszej oferty, a z drugiej wysoką jakość obsługi klientów, którą dostarczamy we współpracy z Santander Bank Polska - dodaje.

Leasing - jak to działa?

Największe firmy leasingowe często działają w ramach bankowych grup kapitałowych. Dlatego eksperci portalu MojeBankowanie.pl postanowili sprawdzić jakość obsługi w tym zakresie w oddziałach banków. Założenie było takie, że najważniejsza jest najwyższa jakość świadczonych usług i zadowolenie klientów i dlatego badano rzeczywiste podejście do Klienta, zrozumienie jego potrzeb i rzetelne, profesjonalne podejście w całym procesie jego obsługi. Badanie przeprowadzono przez przedsiębiorców, którzy mieli zdolność kredytową i możliwość zaciągnięcia leasingu, dzięki czemu wyniki badania odzwierciedlają stan rzeczywisty.

Autorzy badania zdając sobie sprawę z tego, że klienci firmowi nie zawsze są ekspertami w zakresie leasingu i dlatego opierają się na opinii doradców w bankach. W związku z tym w badaniu sprawdzono jakie jest przygotowanie merytoryczne i skłonność do pomocy klientowi przez doradcę, ile dokumentów należy zgromadzić i jak długo czeka się na decyzję.

- Przy wyborze firmy leasingowej klienci zazwyczaj porównują oferty dostępne na rynku. Często sprawdzają czy mogą coś wynegocjować - mówi Daniel Mrozek. - Jednak dobra oferta to nie tylko cena, ale taka, która daje prawa i obowiązki obu stronom, np. jasno określa czas rozliczenia czy zwrotu nadpłaty przez firmę leasingową i zapewnia klientowi bezpieczeństwo w całym okresie umowy - dodaje.

Zgodnie z wnioskami wyciągniętymi z badania najlepiej pod względem jakości obsługi klienta firmowego, zainteresowanego leasingiem, wypada Santander Bank Polska z Santander Leasing. Autorzy podkreślają, że w Santander atutem jest dobre współdziałanie doradcy biznesowego z doradcą leasingowym. Sprawę merytorycznie prowadzi doradca leasingowy a doradca firmowy nadzoruje wniosek i jest w stałym kontakcie z klientem i doradcą leasingowym. W takich duetach Eksperci Mojego Bankowania zauważyli dobrą organizację pracy i profesjonalizm, co przekłada się na zadowolenie klientów i znajduje odzwierciedlenie w wynikach biznesowych. Łącznie w ramach projektu eksperci odwiedzili 160 placówek z czego 32 wizyty zakończono złożeniem wniosku o finansowanie. Po więcej szczegółow zapraszamy na https://instytucjaroku.pl/obsluga-klienta-firmowego/