Finansowanie polskiego rolnictwa

Z badań AGRIBUS zrealizowanych na zlecenie BZ WBK Leasing przez firmę badawczą Martin&Jacob wynika, że:

  • 92% rolników w Polsce korzysta z różnego rodzaju produktów w swoim banku,
  • blisko co czwarty rolnik w Polsce (24%) finansuje inwestycje w swoim gospodarstwie za pomocą pożyczki gotówkowej,
  • co dziesiąte gospodarstwo w Polsce (10%) korzysta z bankowego finansowania inwestycyjnego.

Badani przez BZ WBK Leasing rolnicy deklarują, że środki z zewnętrznego finansowania przeznaczają głównie na zakup urządzeń do gospodarstwa rolnego (17%), nawozów (12%), gruntów rolnych (5%).

W czasie, w którym przeprowadzane było badanie, 35% respondentów nie korzystało z takiej formy finansowania.

Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że w I kwartale 2015 r. rynek maszyn rolniczych wzrósł o 9% r/r. Wysoki potencjał inwestycyjny polskiego rolnictwa potwierdza rosnąca z kwartału na kwartał liczba zawieranych umów. Nowa pula finansowania PROW na lata 2014-2020 w wysokości łącznie 13,5 mld euro to dodatkowy impuls, który w naszej ocenie spowoduje wzrost inwestycjikomentuje Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej w BZ WBK Leasing.Tylko w br. dopłaty dla Polski wyniosą 3,4 mld euro (14,3 mld zł). Rolnicy nadal będą modernizować gospodarstwa przy pomocy środków unijnych.dodaje Tomasz Sudaj.

Kryteria wyboru finansującego i celów inwestycyjnych w segmencie AGRO

Według badania zrealizowanego na zlecenie BZ WBK Leasing, głównymi czynnikami wyboru dla blisko połowy rolników w Polsce są takie elementy jak: elastyczne warunki spłaty, dostępność oddziału i sieci sprzedaży. Dodatkowo ponad ¼ respondentów wskazuje na procedury, rozumiane jako ilość wymaganych dokumentów i zabezpieczenie inwestycji. Co czwarty rolnik w Polsce uznał również czas podjęcia decyzji jako istotny czynnik w przypadku wyboru kredytowania.

- Od wielu lat specjalizujemy się w finansowaniu polskiego rolnictwa, które stanowi dla nas jeden z kluczowych segmentów rynku. Wsłuchujemy się w potrzeby sektora i wprowadzamy nowe rozwiązania ułatwiające współpracę z naszymi obecnymi i przyszłymi klientami. Od połowy kwietnia br. finansowanie maszyn i urządzeń dostępne jest w ramach procedury uproszczonej, co znacznie przyspiesza proces i ogranicza wymagania dokumentowe w stosunku do naszych klientów. BZ WBK Finanse & Leasing S.A.
Do wniosku wystarczą jedynie podstawowe dokumenty rejestrowe gospodarstwa, oświadczenia o skali prowadzonej działalności oraz uzyskiwanych dochodach
podsumowuje Jacek Zwierski, Dyrektor ds. Rynku Rolnego w BZ WBK Leasing.

Do końca 2015 r. z usług finansowych takich jak kredyt, leasing czy pożyczka na zakup maszyn i urządzeń do gospodarstwa rolnego planuje skorzystać prawie 22 000 tys. gospodarstw w Polsce, czyli co dziesiąty rolnik (11%).

- Wykorzystując wieloletnie doświadczenia BZ WBK Leasing w finansowaniu sektora agro, z początkiem 2015 roku, jako pierwsza firma leasingowa w Polsce, wprowadziliśmy ofertę finansowania zakupu gruntów rolnych. W ramach pożyczki na zakup gruntów rolnych klienci sektora agro mogą sfinansować, zakup gruntu, przy udziale własnym już od 1% oraz okresem finansowania do 30 latmówi Jacek Zwierski. - Dostęp do kompleksowej oferty dla klientów sektora agro zapewnia wyspecjalizowana w obsłudze rynku rolnego, rozwijająca się mobilna sieć, która składa się już z ponad 70 doradców ds. agrobiznesu oraz wszystkie oddziały Banku Zachodniego WBK. Wiemy, że czas dla rolników jest bardzo istotny – dlatego o wiele szybciej jesteśmy w stanie podjąć decyzję o finansowaniu środków trwałych i gruntów oraz podpisać umowę w dogodnym dla klienta miejscudodaje Jacek Zwierski.

Metodologia badania

W ramach badania Martin&Jacob na zlecenie BZ WBK Leasing zrealizowano łącznie 1 005 bezpośrednich wywiadów, wspomaganych komputerowo (CAPI), odbywających się w miejscu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie gospodarstw rolnych z całej Polski posiadających areał użytków rolnych co najmniej 15 ha, których liczebność wynosi 205 271. Wywiady były prowadzone z osobami dorosłymi, właścicielami gospodarstw, deklarującymi podejmowanie decyzji w swoim gospodarstwie.