Finansowanie branży medycznej w BZ WBK Leasing

Według danych Związku Polskiego Leasingu, BZ WBK Leasing jest numerem 1 pod względem ilości środków oddanych w leasing w pierwszym kwartale 2014 roku w segmencie urządzeń medycznych (279 szt.). Firma posiada w swojej ofercie formy finansowania sprzętu medycznego, jakim są pożyczka i leasing dedykowane specjalnie lekarzom, stomatologom czy też weterynarzom. Dostęp pacjentów do nowoczesnych i profesjonalnych usług, który zapewnia branża medyczna wymaga zaopatrzenia w innowacyjne urządzenia oraz systematyczną wymianę aparatury.

Finansowanie środków trwałych na rzecz sektora medycznego jest bardzo szerokie i dotyczy przede wszystkim specjalistycznego sprzętu takiego jak ultrasonografy, aparaty rentgenowskie czy unity dentystyczne i tomografy. Oferta dotyczy również środków potrzebnych do prowadzenia placówki medycznej takich jak elementy wyposażenia gabinetów i sal zabiegowych, sprzętu komputerowego oraz samochodów.

- Branża medyczna stanowi dla nas kolejny z kluczowych segmentów rynku. W pierwszym kwartale br. sfinansowaliśmy sprzęt medyczny o wartości prawie 18 mln zł - co oznacza dynamikę wzrostu wyższą niż rynek o prawie 79%, w porównaniu do analogicznego okresu w 2013 r., awansując tym samym na drugą pozycję z ponad 9% udziałem w tym segmencie. Cały rynek odnotował dynamikę na poziomie niecałych 8%. Tym samym potwierdza się fakt, że dostęp pacjentów do nowoczesnych, profesjonalnych usług i rozwiązań, które zapewnia branża medyczna wymaga inwestycji w innowacyjne urządzenia i systematyczną wymianę aparatury. Nasze całościowe spojrzenie na obecnych i nowych klientów pozwala nam na szeroki zakres obsługi, a co za tym idzie skuteczniejszą i sprawniejszą współpracę zarówno z przychodniami prywatnymi, szpitalami, jaki i niepublicznymi zakładami opieki zdrowotnej – komentuje Piotr Klimczak, Dyrektor Sprzedaży Vendorsko-Dealerskiej.

Jako jedna z niewielu firm w ramach pożyczki finansujemy 100% wartości urządzeń medycznych do wysokości 1 mln zł, a okres finansowania wynosi nawet do 6 lat. Dzięki szerokiej współpracy z partnerami biznesowymi i największymi dostawcami sprzętu możemy dostosować naszą ofertę, zarówno do potrzeb małej praktyki lekarskiej, Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej o dowolnej skali, dużej sieci medycznej, jak i szpitala potrzebującego środków na inwestycje.

Wprowadzone przez BZ WBK Leasing uproszczone procedury pozwalają na udzielenie finansowania jedynie na podstawie dokumentów rejestrowych związanych z prowadzoną działalnością oraz informacji podanych doradcy leasingowemu, bez konieczności okazywania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego czy ZUS. Dzięki dobrze rozbudowanej sieci doradców w całej Polsce, sfinalizowanie wszystkich formalności możliwe jest w gabinecie lub innym miejscu wskazanym przez Klienta.

Dużą popularnością w branży medycznej cieszą się produkty dodatkowe, np. ubezpieczenie GAP sprzętu medycznego, które zapewnia doskonałą ochronę przed stratą finansową spowodowaną utratą wartości w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży sprzętu. Ubezpieczenie to gwarantuje również zwrot do 100% wartości sprzętu z dnia jego zakupu przez cały okres trwania umowy.

Korzyści z leasingu sprzętu medycznego

Największa popularnością w przypadku finansowania sprzętu medycznego wśród podmiotów, które nie mogą odliczać VAT-u cieszy się leasing finansowy. To rozwiązanie, w którym w koszty uzyskania przychodu można wliczyć odpisy amortyzacyjne, część odsetkową raty oraz koszty użytkowania sprzętu. Pozwala również naliczyć do usługi leasingu stawkę VAT odpowiadającą stawce przedmiotu leasingu, a więc 8% w przypadku sprzętu medycznego. Dla lekarzy mających możliwość odliczania podatku VAT dobrą formą finansowania jest leasing operacyjny objęty 23% stawką VAT. Tutaj podstawę opodatkowania obniżą nam opłata wstępna, comiesięczne raty leasingowe oraz koszty użytkowania sprzętu. Leasing stanowi doskonałą alternatywę dla tradycyjnego kredytu bankowego.