BZ WBK Leasing z nową ofertą finansowania sektora budowlanego w Polsce

Sektor budowlany, po okresie dekoniunktury odnotowanym między 2012 i 2013 r., przełamuje negatywny trend. Według analityków rynku w najbliższych latach sektor utrzyma dodatnią dynamikę i w samym 2015 r. wzrost może wynieść ok. 10%. Prognozy Związku Polskiego Leasingu wskazują, że rynek maszyn i urządzeń w Polsce w 2015 r. ma urosnąć o 18%. BZ WBK Leasing - lider finansowania tego segmentu środków trwałych w Polsce, w odpowiedzi na potrzeby rynku wprowadza na rynek nową ofertę skierowaną do sektora budowlanego.

- W odniesieniu do wyników w branży budowlanej, które są lepsze od prognozowanych jeszcze na początku roku, stworzyliśmy zupełnie nową, dedykowaną dla tego sektora ofertę finansowania. Między innymi wprowadziliśmy procedurę uproszczoną zarówno przy pożyczce, jak i leasingumówi Piotr Klimczak, koordynator ds. sektora maszyn i urządzeń w BZ WBK Leasing..
- Dzięki temu wydanie decyzji o finansowaniu zostało skrócone nawet do kilku minut. Dla transakcji do 500 tys. PLN formalności ograniczyliśmy do minimum i w efekcie w ramach procedury uproszczonej do wydania decyzji nie ma konieczności przedstawienia dokumentów finansowych firmy. Wystarczą jedynie dane rejestrowe oraz oświadczenie o uzyskiwanym przychodzie i dochodzie. By uzyskać finansowanie, przedsiębiorcy nie muszą przedstawiać rozliczenia PIT/CIT czy faktur z kontrahentamipodkreśla Piotr Klimczak.

Branża budowalna cechująca się sezonowością i okresowością realizowanych inwestycji oczekuje od swoich partnerów dostosowania do jej specyfiki. Usprawnienia zaproponowane przez BZ WBK Leasing są bezpośrednią odpowiedzią na te potrzeby, oferta firmy przewiduje sezonową spłatę zobowiązań, dostosowaną do charakterystyki biznesu klienta.

W kierunku potrzeb rynku

Wieloletnia współpraca z największymi dostawcami sprzętu budowlanego w Polsce przynosi efekty nie tylko w postaci wzrostów sprzedaży, ale również oferty będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie zarówno największych, jak i tych mniejszych przedstawicieli branży. Inwestowanie w tym sektorze wiąże się z dużymi nakładami, dlatego procedura uproszczona w Spółkach Leasingowych BZ WBK przewiduje finansowanie zakupu sprzętu nawet do 500 tys. złotych. – Spłatę finansowania maszyn i urządzeń budowlanych rozkładamy nawet na 5 lat. Przy zaangażowaniu sięgającym pół miliona złotych, bo o takim mówimy w procedurze uproszczonej, wpływa to korzystnie na miesięczne obciążenia firmy. Łatwiejszy dostęp do maszyn i urządzeń budowlanych, dzięki nowej ofercie finansowania tego segmentu, z perspektywy przedsiębiorców zwiększa gwarancję skutecznej i terminowej realizacji zleceń. Jest, to bardzo istotny krok w kierunku rynku, który z impetem wkroczył w okres wzrostu inwestycyjnego w Polscedodaje Piotr Klimczak.

- Do klientów docieramy za pomocą sieci wyspecjalizowanych 400 doradców mobilnych, którzy zapewniają przede wszystkim dogodny dostęp do finansowania ofertą BZ WBK Leasing. To w połączeniu z wprowadzeniem nowych procedur w przypadku firm budowlanych, wpływa realnie na dostęp do sprzętu, przy znacznym ograniczeniu ilości niezbędnych dokumentów. Tym samym oszczędzamy cenny czas naszych klientówpodkreśla Tomasz Sudaj, Dyrektor Zarządzający ds. Strategii Rynkowej w BZ WBK Leasing..

Lider finansowania maszyn i urządzeń

Wyniki jakie w ostatnich miesiącach osiągnęła Spółka w zakresie finansowania sektora budowlanego potwierdzają prognozy dla rynku. Tylko do końca pierwszego kwartału 2015 r. BZ WBK Leasing sfinansował sprzęt budowlany o wartości ponad 33 mln zł, co daje dynamikę aż +80%.

- Związek Polskiego Leasingu przedstawił prognozy, które zakładają duży optymizm na rynku maszyn i urządzeń budowlanych. Potwierdzają to nasze wyniki sprzedaży po pierwszym kwartale, które zapewniły nam kolejny rok z rzędu pozycję lidera finansowania w całym segmencie maszyn i urządzeń w Polsce. Spodziewamy się, że najbliższy rok przyniesie kilkunastoprocentowy wzrost dla segmentu środków trwałych w sektorze budowlanym. Motorem napędzającym wzrost inwestycji będą kolejne nakłady w sektorze energetycznym, kolejowym oraz w budownictwie drogowym. Dodatkowo efekt jest wzmacniany przez utrzymujący się niski poziom stóp procentowych. Przedsiębiorcy są bardziej skłonni do inwestycji, tym bardziej, że będą mieć możliwość skorzystania z programów unijnych w perspektywie 2014 – 2020dodaje Tomasz Sudaj.