BZ WBK Leasing – umocnienie pozycji w rynkach pozarolniczych

Pierwsze półrocze to kolejny rekordowy okres dla BZ WBK Leasing, który sfinansował ruchomości o łącznej wartości blisko 2 mld zł netto, tj. o 11,6% więcej niż przed rokiem, a wzrost na rynkach pozarolniczych wyniósł ponad 31% r/r. W pierwszym półroczu br. branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o wartości netto 28,1 mld zł, czyli o 17,7 proc. więcej niż przed rokiem. Wyniki są lepsze od prognozowanych.

Branża leasingowa ma się bardzo dobrze, potwierdzeniem są wyniki – w pierwszej połowie 2016 r. ponownie padł rekord wartości sfinansowanych aktywów netto – ponad 28 mld zł, z dynamiką 17,7 proc. – i to przy niższym od prognozowanego wzrostu PKB. Szczególnie widać to po wyłączeniu rynku rolnego, na którym inwestycje wyhamowały w oczekiwaniu na dotacje unijne. Bez tej części rynek wzrasta aż o +25 proc. r/r. – Dynamika BZ WBK Leasing bez uwzględnienia rynku agro wyniosła +31 proc. r/r. Rośniemy o 6 proc. szybciej niż rynek, a co więcej zwiększyliśmy udział w finansowaniu ruchomości w głównych kategoriach aktywów pozarolniczych. Dane za I półrocze 2016 r. potwierdzają istotną zależność występującą pomiędzy dostępnością środków unijnych, a inwestycjami w park maszynowy, co wyraźnie widać w sektorze rolnym, gdzie przedsiębiorcy czekają na środki finansowe pochodzące z perspektywy unijnej na 2014-2020. Firmy z sektorów budowlanego i rolnego czekają na środki finansowe pochodzące z perspektywy unijnej na 2014-2020mówi Szymon Kamiński, prezes Zarządu BZ WBK Leasing.

Maszyny i urządzenia – nie wszystkie branże czekają na dotacje

BZ WBK Leasing od wielu lat jest liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. W I półroczu 2016 r. sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko 820 mln zł, a na osiągnięty wynik istotny wpływ miało także finansowanie segmentu rolnego, który osiągnął poziom niemal 287 mln zł. Wyłączając sektor agro, który czeka na dotacje unijne, firma zwiększyła swój udział w rynku o blisko 1 proc. - W pierwszym półroczu 2016 r. firmy leasingowe sfinansowały o 31,4 proc. mniej inwestycji w maszyny rolnicze r/rpodkreśla Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing. – Pozostałe branże polskiej gospodarki radzą sobie bardzo dobrze, co widać również w naszych wynikach. Takim przykładem są maszyny do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metalu – tu sfinansowaliśmy inwestycje o wartości 119,7 mln zł, czyli o 45 proc. więcej niż przed rokiem. W przypadku wózków widłowych odnotowaliśmy wzrost o ponad 68 proc., udzielając finansowania na zakup aktywów o wartości 45,4 mln zł. Dodam, że są to wzrosty istotnie przewyższające wzrost rynku w tych kategoriach. – dodaje Daniel Mrozek.

Swój wpływ na rozwój rynku maszyn i urządzeń ma również ta część polskich przedsiębiorstw, która odpowiada za produkcję części samochodowych. Produkcja samochodów osobowych i dostawczych w Polsce zakończyła ubiegły rok na dwucyfrowym plusie, tym samym przerywając aż 6-letni okres spadków.

Co dalej?

Dane makroekonomiczne wskazują, że wzrost PKB przyspieszy w III i IV kwartale i średnio w tym roku może osiągnąć poziom nawet 3,5 proc. W II półroczu, w dalszym ciągu, konsumpcja wspierana przez wzrost dochodów, pozostanie główną siłą napędową polskiej gospodarki. Do tego dochodzi wzrost produkcji przemysłowej, który w II kwartale wyniósł 5,2 proc. wobec ok. 3 proc. r/r w I kwartale.

- Wyniki po sześciu miesiącach pozwalają optymistycznie patrzeć w drugie półrocze, wzrost rynku w całym roku 2016 sięgnie być może 20%. Oznacza to, że branża leasingowa sfinansuje aktywa o łącznej wartości netto ponad 58 mld zł. Przyśpieszenie tempa wzrostu produkcji jest notowane w działach przemysłu zorientowanych na eksport. Stabilna gospodarka i znaczące wykorzystanie mocy produkcyjnych będzie sprzyjać inwestycjom w maszyny i urządzenia firm produkcyjnych, czyli te kategorie aktywów w których finansowaniu, BZWBK Leasing jest liderem rynkudodaje Szymon Kamiński.

Istotny wpływ będą miały również zaplanowane inwestycje infrastrukturalne i w branży budowlanej, zwłaszcza te które wymagają wymiany bądź zakupu parku maszynowego przez firmy wykonawcze. Natomiast w rolnictwie ciągle oczekiwane są środki unijne z perspektywy na lata 2014-2020 – pierwszych wyraźnych efektów eksperci spodziewają się w drugiej połowie 2017 r. Wyczekiwanie na uruchomienie dotacji, a także rekordowe wydatki inwestycyjne z poprzedniego roku jako podstawa, dają wysokie prawdopodobieństwo, że branża agro nadal będzie wzrastać.

- W 2016 roku branża leasingowa spodziewa się wyraźnie niższego poziomu finansowania maszyn rolniczych z uwagi na okres przejściowy dla uruchomienia środków unijnych. Ci przedsiębiorcy rolni, którzy zdecydują się na inwestycje bez wsparcia ze środków unijnych, mogą skorzystać z promocyjnych ofert finansowania fabrycznegopodkreśla Daniel Mrozek.