BZ WBK Leasing – rekord za rekordem

2016 to kolejny z rzędu rekordowy okres dla całej branży leasingowej, która jak podaje ZPL sfinansowała środki trwałe o wartości ponad 57 mld PLN, czyli o +15,6 proc. więcej niż przed rokiem. Dla BZ WBK Leasing to kolejny, już piąty z rzędu, rekordowy rok. W 2016 roku BZ WBK Leasing sfinansował środki trwałe o historycznej wartości netto wynoszącej ponad 4 mld PLN.

W 2016 roku BZ WBK Leasing sfinansował środki trwałe o najwyższej w historii wartości netto ponad 4 mld PLN, z czego ponad pół miliarda tylko w samym grudniu (tj. +38,6 proc. więcej niż w grudniu 2015 roku). Wzrost na rynkach pozarolniczych wyniósł +19,6 proc. r/r, a w finansowaniu pojazdów sprzedaż wzrosła o ponad +31% r/r. Rekordowe wyniki sprzedaży odnotowano zarówno w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacyjnym.

Pojazdy już na stałe nakręcają wzrosty

W kategorii pojazdów BZ WBK Leasing sfinansował środki trwałe o wartości netto 2 086,42 mln PLN (+31 proc. r/r). Tak imponujący wynik jest efektem wzrostów m.in. w kategoriach aut osobowych (1025,80 mln PLN, +30 proc. r/r), ciągników siodłowych (421,87 mln PLN, +45 proc. r/r), naczep i przyczep (224,18 mln PLN, +33 proc. r/r) oraz pojazdów ciężarowych o masie do 3,5 t. (212,82 mln PLN, +38 proc. r/r). Jak wskazują dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego w ostatnim roku łącznie zarejestrowano 475 935 sztuk samochodów osobowych i lekkich dostawczych. Jest to aż o 67,5 tysiąca więcej (16,6 proc.) niż w roku 2015, kiedy to branża cieszyła się z powodu przekroczenia „magicznego” progu 400 tys. sprzedanych egzemplarzy. Jak podaje PZPM rok do roku odnotowano wzrost sprzedaży aut osobowych na poziomie 17,2 proc., a w przypadku pojazdów dostawczych do 3,5 t. na poziomie 12,3 proc.

- Konsekwentnie od pięciu lat, jesteśmy liderem wzrostów na rynku, przekraczając jego dynamikę. Portfel leasingowy na koniec 2016 roku osiągnął 6,8 mld PLN, przy zachowaniu jednego z najlepszych na rynku wskaźników jakości. Dzięki zrównoważonej strukturze portfelowej i doskonałej jakości portfela rok 2016 zakończyliśmy z rekordowym wynikiem finansowym – podkreśla Szymon Kamiński, prezes Zarządu BZ WBK Leasing.

Niekwestionowany lider finansowania Maszyn i Urządzeń

Kolejny rok z rzędu BZ WBK Leasing jest liderem w finansowaniu sektora Maszyn i Urządzeń w Polsce. Spółki leasingowe sfinansowały maszyny i urządzenia o łącznej wartości netto w kwocie 1 678,31 mln PLN, co na rynkach pozarolniczych daje wzrost na poziomie blisko 20 proc. rok do roku.

- Jak wskazują analitycy BZ WBK, w Polsce będzie nadal utrzymywał się stabilny wzrost gospodarczy. W pierwszym półroczu osiągnie poziom poniżej 3 proc., ale już w drugiej części roku będziemy mieli do czynienia z widocznym ożywieniem i dynamika wzrostu PKB powinna przekroczyć poziom ponad 3 proc. Na krajową gospodarkę zarówno pod koniec 2016, ale i w pierwszych miesiącach 2017 roku ma wpływ rosnący popyt konsumpcyjny, wspierany przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy oraz korzystne nastroje gospodarstw domowych – mówi Tomasz Sudaj, dyrektor zarządzający ds. strategii rynkowej w BZ WBK Leasing. – Z drugiej strony należy zauważyć, że dane dot. samej grudniowej dynamiki produkcji przemysłowej (+2,3 proc. r/r) wyglądają dość optymistycznie ponieważ sugerują, że poprawa koniunktury w Niemczech i pozostałych krajach strefy euro zaczyna się przekładać na ożywienie w polskim przemyśle, a spadek inwestycji zaczął już tracić na sile. Szacujemy, że coraz większą rolę we wzroście aktywności sektora przemysłowego będzie odgrywał popyt na rynku krajowym, przy jednocześnie zwiększonym wzroście zamówień eksportowych. Jest to istotny pozytywny sygnał dla branży leasingowej, która będzie wspierała realizację tych inwestycji – podsumowuje Tomasz Sudaj.

Nie bez znaczenia dla branży leasingu pozostanie pozytywny wpływ przyrost inwestycji realizowanych poprzez uruchomienie środków unijnych i co za tym idzie prognozowana rekordowa pula umów zawartych w trzecim kwartale 2017 r. o wartości ponad 50 mld PLN.

– Analitycy ostrożnie, ale jednak prognozują wzrost polskiej gospodarki w 2017 roku, a zawłaszcza działalności związanej z eksportem. Ten rok z pewnością przyniesie stopniowe ożywienie w produkcji i handlu międzynarodowym, które to czynniki będą miały wpływ na naszą działalność. Wzrost rynku w 2017 roku prawdopodobnie przekroczy 10% – podkreśla Szymon Kamiński. – Poza eksportem istotne dla wyników branży leasingowej będą inwestycje przedsiębiorstw, które będą podwyższać efektywność i konkurencyjność pod kątem inwestycji w ekologię, energooszczędność, pojazdy, czy też innowacyjne linie produkcyjne. Kolejnym impulsem wzrostu będą inwestycje infrastrukturalne i w branży budowlanej wspomagane funduszami z nowej perspektywy – dodaje Szymon Kamiński.

Warty odnotowania jest również fakt, że z roku na rok rośnie aktywność zawodowa kobiet, które są skłonne do zakładania działalności. Przy tym r/r dynamicznie rośnie odsetek kobiet-przedsiębiorców, które decydują się na pozyskanie zewnętrznego finansowania przy planowanych inwestycjach. Teza znajduje odbicie w najnowszych analizach BZ WBK Leasing, które mówią że przez cały 2016 r. sfinansowano inwestycje dla prawie 3 000 przedsiębiorczych kobiet, a wartość całkowita środków trwałych netto wyniosła prawie 330 mln PLN.

- Powyższe dane tylko potwierdzają, że przedsiębiorstwa których właścicielkami są kobiety stanowią obecnie i będą miały również w przyszłości znaczący udział na rynku usług finansowych. W sumie w ciągu ostatnich dwóch lat wartość środków trwałych netto oddanych w leasing dla kobiet wyniosła prawie 630 mln PLN, a dynamika wartości r/r wyniosła 10 proc. – mówi Tomasz Sudaj. – Cieszy zatem fakt, że uruchomiony przez nas pod koniec roku program wsparcia finansowania inwestycji dla przedsiębiorczych kobiet jest odpowiedzią na oczekiwania rynku w tym zakresie – dodaje.