BZ WBK Leasing poszerza współpracę z CEB na rzecz tworzenia i utrzymywania efektywnych miejsc pracy wśród MŚP

Umowa między BZ WBK Leasing a Bankiem Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) podpisana 1 czerwca, opiewa na łączną kwotę 100 milionów euro. Jest to kolejna inicjatywa tego typu – poprzednio kredyt wyniósł 50 milionów euro – dzięki której Spółka sfinansowała w sumie blisko 4 tys. umów z ponad 3 tys. klientów z całej Polski.

Celem współpracy jest ułatwienie małym i średnim firmom dostępu do kapitału potrzebnego na rozwój i inwestycje. Program skierowany jest do firm, które potrzebują środków na kwotę do 2 mln euro, które będą przeznaczone na zabezpieczanie lub tworzenie miejsc pracy, zarówno stałych jak i sezonowych. Przedmiotem finansowania mogą być różnego rodzaju środki trwałe oraz sprzęt produkcyjny używany wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej.

- W praktyce są to pieniądze na rozwój przedsiębiorstwa. Nieduży, lokalny wytwórca, który myśli o uruchomieniu kolejnej linii produkcyjnej, czy też odnowie floty pojazdów dostawczych, a nie ma wystarczających środków na inwestycje, dzięki naszej ofercie dostaje wiele możliwości, większą elastyczność i bezpieczeństwo jeśli chodzi o zarządzanie bieżącym kapitałem i zobowiązaniami firmy – podkreśla Tomasz Jąder, wiceprezes BZ WBK Leasing.
- To już trzecia umowa, którą podpisaliśmy z CEB jako grupa Banku Zachodniego WBK. Bardzo nas cieszy fakt, że możemy wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców w rozwoju ich działalności oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Podpisana umowa umożliwi przede wszystkim firmom sfinansowanie inwestycji w środki trwałe, które mają na celu utrzymać bieżące lub zwiększyć planowane zatrudnienie – dodaje Maciej Reluga, członek Zarządu Banku Zachodniego WBK.

Z badań „Leasing Index” przeprowadzonych na zlecenie BZ WBK Leasing wynika, że korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MŚP, a ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP korzystających z leasingu ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę z leasingodawcą. Dane te potwierdzają bardzo wysoki standard obsługi klientów na przestrzeni ostatnich lat, ale również dojrzałość całego naszego sektora leasingowego. Z danych BZ WBK Leasing wynika, że przedstawiciele średnich przedsiębiorstw częściej korzystają z leasingu dlatego, że mają coraz większą świadomość w zakresie polityki inwestycyjnej, poszukiwania i weryfikacji optymalnych źródeł finansowania oraz prezentują znacznie większe potrzeby inwestycyjne w określone środki trwałe. Z kolei nie bez znaczenia jest również rosnąca aktywność mikro i małych firm w kontekście finansowania swojej działalności przez leasing. Prognozy BZ WBK Leasing w tym zakresie tylko potwierdzają, że udział tego segmentu biznesu będzie tylko systematycznie rósł, przy jednoczesnym zwiększaniu się poziomu świadomości finansowej i potrzeb inwestycyjnych tego typu podmiotów.

- Polscy przedsiębiorcy z segmentu MŚP dzięki nowym środkom pochodzącym z CEB będą mogli w dalszym ciągu mieć realny wpływ na wzmacnianie kondycji polskiej gospodarki. Jest to szczególna okazja dla firm z mniej rozwiniętych regionów kraju oraz niewielkich, lokalnych podmiotów. Jesteśmy przekonani, że segment małych i średnich przedsiębiorstw to w dalszym ciągu firmy realizujące swoje inwestycje przede wszystkim dzięki leasingowi – podkreśla Tomasz Jąder. - Głównym motorem napędowym będą inwestycje poczynione przez przedsiębiorców, którzy sprawnie muszą dobierać narzędzia finansowe wspierające rozwój ich biznesu, szczególnie mając na uwadze nieunikniony proces związany ze wzrostem efektywności i konkurencyjności polskich firm – podsumowuje Jąder.

Cieszy mnie fakt, że BZ WBK Leasing i CEB łączą siły, żeby zapewnić małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce jeszcze lepszy dostęp do finansowania. Wspieranie MŚP to jeden z priorytetów CEB, dlatego tym bardziej cieszy znakomita współpraca z Bankiem Zachodnim WBK i BZ WBK Leasing w tym zakresie. W czasach, w których bezrobocie w krajach europejskich jest na wysokim poziomie, zwłaszcza wśród młodych, bardzo ważne jest, żeby skoncentrować się na tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy – podsumowuje Rolf Wenzel, Gubernator CEB.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank – CEB) to międzynarodowa instytucja finansowa z siedzibą w Paryżu. Działa pod opieką Rady Europy, a jego zadaniem jest wspieranie inicjatyw z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej.