BZ WBK Leasing – dalsze wzrosty na rynku

W ciągu trzech kwartałów 2016 r. BZ WBK Leasing sfinansował ruchomości o łącznej wartości 2,83 mld zł netto, tj. o +9,6 proc. większej niż przed rokiem, a na rynkach pozarolniczych +25,6 proc.

W ciągu trzech kwartałów 2016 roku branża leasingowa sfinansowała środki trwałe o łącznej wartości netto przekraczającej 42 mld złotych – to o 17 proc. więcej niż przed rokiem. Sfinansowane pojazdy miały wartość blisko 29,4 mld zł, a dynamika r/r wyniosła + 32 proc. Wyniki branży leasingowej odzwierciedlają również wyhamowanie inwestycji w branży budowlanej i rolnictwie. Finansowanie maszyn i urządzeń jest o 6 proc. niższe niż przed rokiem.

Na tle danych branżowych bardzo dobrze wypada BZ WBK Leasing, który na rynkach pozarolniczych wzrasta o blisko +26 proc. r/r, tj. o 2 proc. lepiej niż rynek.

- Konsekwentnie zwiększamy wartość netto sfinansowanych aktywów, po trzech kwartałach 2016 r. wyniosła ona ponad 2,85 mld zł. W dalszym ciągu jednak obserwujemy, przedsiębiorcy rolni ciągle oczekują na środki unijne z perspektywy na lata 2014-2020podkreśla Tomasz Sudaj, dyrektor ds. strategii rynkowej BZ WBK Leasing.

Pojazdy napędzają rynek leasingu

To już kolejny kwartał z rzędu, w którym cała branża leasingowa odnotowała rekordowe wartości sfinansowanych aktywów netto – ponad 42 mld zł, z dynamiką +17,1 proc. r/r. Na ten wynik miały wpływ głównie wzrosty w pojazdach – łączna wartość finansowania tego segmentu środków trwałych wyniosła ponad 29 mld zł, co stanowi wzrost r/r na poziomie ponad +32 proc. Po trzech kwartałach 2016 r. BZ WBK Leasing sfinansował pojazdy o łącznej wartości ponad 1,55 mld zł z dynamiką +40 proc. w porównaniu do analogicznego okresu z poprzedniego roku. W całym segmencie tych środków trwałych największe wzrosty osiągnięto w ciągnikach siodłowych +55,4 proc. r/r, samochodach ciężarowych o masie do 3,5 t. +54,4 proc. r/r oraz naczepach i przyczepach +48,3 proc. r/r.

- Dynamika na wysokim poziomie w sektorze pojazdów jest potwierdzeniem danych CEPiK, zgodnie z którymi w samym wrześniu zarejestrowano w Polsce ponad 30 000 nowych samochodów osobowych. Stały trend wzrostu potwierdza, że rynek notuje lepsze wyniki r/r przez kolejny miesiąc z rzędumówi Tomasz Sudaj. – Jako powód wzrastającej skłonności przedsiębiorców do inwestowania w pojazdy można wymienić mocny popyt krajowy i dobrą koniunkturę w handlu. Firmy nadal wymieniają flotę na nową. Pomaga również strefa euro i wzrost eksportu, a także niskie ceny paliw. Swoją rolę odgrywa tu również dostępność leasingu, gdzie w procedurach uproszczonych decyzje wydawane są w ciągu kilku minutdodaje.

Maszyny i urządzenia

BZ WBK Leasing od lat jest liderem rynku w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. Z danych za trzeci kwartał 2016 r. wynika, że sfinansował maszyny i urządzenia o łącznej wartości blisko 1,20 mld zł.

- Sektor budowlany i rolniczy nadal wstrzymują inwestycje. Produkcja budowlano-montażowa odnotowała spadek o 20,5 proc. r/r. Ma to swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowania maszyn i urządzeń przez firmy leasingowe – cała branża odnotowała ponad 6 proc. spadek sfinansowanych inwestycji. Jednak część z przedsiębiorstw, w szczególności z sektora produkcyjnego nadal inwestuje. Do końca września br. odnotowaliśmy wzrost finansowania o +31,5 proc. r/r maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki metali, a łączna wartość sfinansowanych aktywów wyniosła ponad 200 mln zł. Jeszcze lepiej sytuacja wygląda w przypadku wózków widłowych gdzie wzrost osiągnął poziom +66,4 proc. r/r, a wartość sfinansowanych wózków osiągnęła wartość blisko 59 mln złpodsumowuje Tomasz Sudaj.

Jak wskazują analitycy w Polsce nadal utrzymuje się stabilny, lecz nieco słabszy od prognozowanego w I połowie roku wzrost gospodarczy. W dalszym ciągu głównym czynnikiem wzrostu pozostaje stabilnie rosnący popyt konsumpcyjny, wspierany przez systematyczną poprawę sytuacji na rynku pracy oraz korzystne nastroje gospodarstw domowych.

- Roczna dynamika eksportu i importu poprawiła się, do odpowiednio 8,0% i 10,4% r/r, a w kolejnych miesiącach prognozowane jest umiarkowane, ale jednak, przyspieszenie tego wzrostu. Również dane dotyczące produkcji sprzedanej przemysłu są dobre ponieważ wskaźnik znacząco wzrósł w sierpniu o 7,5% r/r - podkreśla Szymon Kamiński, prezes Zarządu BZ WBK Leasing S.A. - Nasza strategia zakłada główną aktywność na rynku ruchomości, w szczególności maszyn i pojazdów, które stanowią znaczący udział w całej wartości rynku leasingowego i gdzie BZWBK Leasing jest liderem rynku. Szacujemy, że coraz większą rolę we wzroście aktywności sektora przemysłowego będzie odgrywał popyt na rynku krajowym, przy jednocześnie zwiększonym wzroście zamówień eksportowychdodaje.

Analitycy Banku Zachodniego WBK prognozują, że polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijać w tempie ok 3% r/r. – Perspektywy polskiego eksportu na kolejne miesiące poprawiły sięmówi Szymon Kamiński – Z drugiej strony, analitycy spodziewają się wyższej dynamiki konsumpcji prywatnej w II półroczu, co przekłada się na finansowanie zewnętrzne inwestycji w firmach. Biorąc pod uwagę dotychczasowe prognozy wzrostu finansowania leasingiem dynamika w tym roku może wynieść 18-19 proc., co potwierdzają prognozy m.in. Związku Polskiego Leasingu, co przełoży się na kolejny rekordowy rok całej branży w 2016. BZWBK Leasing będzie konsekwentnie koncentrować się na najbardziej perspektywicznych sektorach rynku i zapewnieniu najwyższej jakości usług dla najbardziej wymagających Klientówpodsumowuje.